Pääkirjoitus: Nuoret eivät piiskaa ansaitse – Urheiluyhteisö on väistänyt vastuun luoda yhteiset toimintamallit puuttua nuorten urheilijoiden huonoon kohteluun

Nuorten liikkumisesta ja aktiivisuudesta on oltu vuosia huolissaan. Osa nuorista liikkuu liian vähän ja nekin, jotka harrastavat kilpaurheilua, eivät välttämättä liiku tarpeeksi. Nuorten urheiluharrastuksen tukena pitäisi olla kannustava ja innostava ilmapiiri ja erilaisia harrastamisen tasoja tarjolla monipuolisesti. Kilpaurheilu sopii vain harvoille.

Kilpaurheilu vaatii nuorelta kovaa omistautumista, kunnianhimoa, lajiin sopivia fyysisiä ominaisuuksia ja erinomaisia harjoitteluolosuhteita. Menestyksen ratkaisee myös ammattimainen valmennus.

Suomalaisessa huippu-urheilussa tehdään lajista riippuen kovaa töitä maailman kärjessä pysymiseen tai edes mahdollisuudesta haaveilla pääsystä sen tuntumaan. Huipulle pääseminen vaatii äärimmäisen kovaa työtä.

Nuorisotutkimusverkoston mukaan nuorten kokema kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu ja seksuaalinen häirintä ovat yleisiä urheiluharrastuksissa. Tietoon on suhtauduttava vakavasti. Urheiluyhteisö on väistänyt vastuun luoda yhteiset toimintamallit puuttua nuorten urheilijoiden kokemaan huonoon kohteluun ja pahimmillaan henkiseen väkivaltaan. Yksittäisten ohjeistusten sijaan tulee luoda koko urheiluyhteisöä läpileikkaava toimintamalli, johon kaikkien lajiliittojen ja seurojen tulisi sitoutua.

Erityisen tarkkana tulisi olla lajeissa, joissa vanhempien odotukset ja rahallinen panostus urheilumenestyksen eteen on korkea. Seuraorganisaatioiden valtasuhteet tulee olla selvät. Valmentajilla ei ole asiaa seuran hallitukseen, joka lähtökohtaisesti on valmentajien työtä valvova elin. Valmentajien mahdolliseen asiattomaan käytökseen puuttumiseen tulee olla selkeät toimintamallit ilman pelkoa nuoren joutumisesta epäsuotuisaan valoon valmentajan silmissä.

Jokaisella kasvavalla nuorella on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti, ei aikuisten kunnianhimon välikappaleena. Menestyksen tavoittelua ei tule sallia hinnalla millä hyvänsä.