Pääkirjoitus: Sulkava satsaa hyvään oloon

Yli puoli vuotta kestänyt koronaepidemia on saanut ihmiset liikkeelle luontoon.

Puhdas, raitis ilma sekä ruuhkien ja väenpaljouden puuttuminen ovat olosuhteita, joissa kaikkien on turvallista liikkua.

Tutkimukset myös kiistatta kertovat, että pelkällä luonnossa oleskelulla on paljon myönteisiä vaikutuksia terveyteemme. Syke ja verenpaine laskevat ja jopa vastustuskyky paranee. Luonto tekee hyvää myös psyykkeellemme. Se kohentaa mielialaa ja laskee stressitasoa. Uusimmat tutkimukset kertovat luonnossa liikkumisen vähentävän jopa masentuneisuuden oireita.

Siksipä Sulkavan kunnan satsaukset luonnossa liikkumisen edellytyksiin ja siten kuntalaisten terveyden edistämiseen ovat esimerkillisiä.

Vanhojen ulkoilureittien kunnostaminen ja uusimpana Sulkavan kirkonkylän ja Vilkaharjun luontopolut yhdistävän polun perustaminen luovat entistäkin paremmat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja hyvään oloon.

Samalla myös alueen hieno luonto tulee uudella tavalla ulkoilijoille tutuksi ja etenkin Vilkaharjun upeat maisemat paremmin saavutettaviksi.

Oma tärkeä merkityksensä on myös sillä, että polkuja on kunnostettu ja rakennettu Leader-rahoituksen lisäksi myös sulkavalaisten yhteistyöllä, talkoovoimin. Uudet ja entiset ulkoilureitistöt löytävät varmasti niin kuntalaisista kuin vapaa-ajanasukkaistakin uusia käyttäjiä.

Luontoa ja sen puhtautta on myös muistettava vaalia. Roskat eivät kuulu luontoon, ja vastuullinen liikkuja vie pois sen, minkä mukanaan sinne kantaa.

Liikuntamahdollisuuksien ja -olosuhteiden kunnostaminen ei Sulkavalla kuitenkaan lopu. Uusia suunnitelmia on jo kunnan muille urheilupaikoille ja tänään kuntalaiset pääsevät keskustelemaan vielä kirkonkylän urheilukentän parantamissuunnitelmista.

Soutupitäjänä tunnettu Sulkava kirkastaa mainettaan liikuntaystävällisenä kuntana entisestään.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi