Pääkirjoitus: Asiantuntijat kannattaa ottaa vakavasti

Savonlinnan lähidemokratian syksy alkoi tiistaina Säämingin kumppanuuspöydästä.

On ilo huomata, että kaupunkilaisten keväällä tekemiä aloitteita valmistellaan tosissaan päätöksentekoon.

Alkukesästä näytti pahalta. Kaupungin johtoryhmä tuntui keskittyvän perustelemaan, miksi ei voida toteuttaa aloitetta toimivien kylätalojen kiinteistöverovapaudesta.

Haluaako Savonlinna säilyttää ominaispiirteensä eli saaristomaisten alueiden erinomaiset asukkaat — ja pitäisikö heillä kenties olla tie?

Savonlinnan kylät ry:n sai sinnikkyydellään kysymyksen käännettyä muotoon: Voitaisiinko verovapaus näille yhteisöllisyyden tyyssijoille myöntää?

Jos kiinteistöverotulojen menetyksen todetaan olevan pieni hinta kylien yhteisöllisyydestä, voidaan verovapautus hoitaa laillisesti esimerkiksi avustuksilla.

Kumppanuuspöytien tarkoitus on nostaa kuntalaisten aloitteet valmisteltavaksi päätöksentekoa varten. Suoran demokratian taustalla on ajatus, että kaikki viisaus ei asu virkamiesten tai edes luottamushenkilöitten päässä.

Säämingin kumppanuuspöydässä vieraillut kaupunginhallituksen jäsen Tuukka Suomalainen (kesk.) kiteytti asian niin, että kumppanuuspöydät tuovat kaupungin käyttöön kaupunkilaisten paikallistuntemuksen ja asiantuntemuksen.

Asiantuntijoita kannattaa kuunnella.

Kaikki kumppanuuspöytien aloitteet eivät voi toteutua, koska osa niistä ei ole kunnan päätösvallassa. Osan voivat luontevammin toteuttaa esimerkiksi yhdistykset.

Mitään aloitetta ei kuitenkaan pitäisi oikopäätä hylätä. Esimerkiksi aloitetta saaristolisän ohjaamisesta yksityistiekunnille ei voi kuitata toteamalla, että saaristolisä ei riitä kattamaan kaupungille saaristoisuudesta koituvia kustannuksia.

Aloitteessa on kyse siitä, haluaako Savonlinna säilyttää ominaispiirteensä eli saaristomaisten alueiden erinomaiset asukkaat — ja pitäisikö heillä kenties olla tie.