Pääkirjoitus: Ei ketään vastaan, vaan palveluiden puolesta

Viime viikon torstaina järjestetty mielenilmaisu Savonlinnan keskussairaalan ja sen jäsenkuntien oikeudesta liittyä Pohjois-Savon soteen, oli vähintäänkin hieno tilaisuus.

Erityisen hyvää tilaisuudessa oli se, että noin 700 henkeä kerännyt mielenilmaisu ei ollut ketään vastaan, vaan asian puolesta.

Sairaalan pihalle kokoontuneet ihmiset olivat puolustamassa oikeudenmukaisia terveys- ja erikoissairaanhoidon palveluita Savonlinnan seudun ihmisille, mutta samalla he puolustivat myös kuntien itsehallinto-oikeutta ja oikeutta päättää itse omista asioistaan.

Siihen kunnilla on niin Suomen perustuslain kuin myös Euroopan neuvoston suoma oikeus. Tämän Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen toi puheenvuorossaan myös painokkaasti esille.

Sote-asiat ovat kunnille lailla annettuja tehtäviä. Näistä palveluista kunnilla on lain hengen vaatima sekä kokemus että tieto, miten palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisille.

Sellainen tieto sote-palveluiden osalta on myös niin Enonkoskella, Savonlinnalla, Rantasalmella kuin Sulkavallakin, ja sen tiedon vuoksi kunnat haluavat liittyä Pohjois-Savon soteen.

Itä-Savon kuntien oikeuttaa päättää sote-suunnastaan vahvistaa myös Suomen ratifioima Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja.

Niin maamme perustuslaki kuin Euroopan neuvoston peruskirja korostavat kuntien omaa ymmärtämystä palveluiden järjestämisestä. Ne eivät aseta etusijalle hallinnollisia alueita tai rajoja, vaan ihmiset ja heidän palvelunsa.