Pääkirjoitus: Valtatie 14 tarvitsee nyt parannusesityksiä — Parhaat asiantuntijat ovat tien käyttäjät

Tiistaina käynnistyi työ, jonka aloittamista on Savonlinnan seudun elinkeinoelämä ja asukkaat odottaneet jo pitkään.

Valtatie 14 kehittämissuunnitelmien tekeminen nytkähti piirun verran eteenpäin, kun Pohjois-Savon ely-keskus kutsui tiistaiksi eri alojen edustajia kertomaan ja keskustelemaan valtatie 14 merkityksestä ja suunnittelemaan sen kehittämistä.

Varmaa on, että Juvalta Parikkalaan kulkevan liki 120 kilometriä pitkän valtatien merkitys tulee kasvamaan entisestään muun muassa mekaanisen puuteollisuuden viimeaikaisten investointien, mutta myös muiden seudun vahvojen teollisuusalojen ja matkailun kasvunäkymien vuoksi.

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen lisäisi myös merkittävästi liikennettä tiellä, jolla nykyisin kulkee keskimäärin 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Valtatie 14 merkitys nyt ja tulevaisuudessa on kiistatta erittäin tärkeä. Tien kunnon heikkeneminen nykyisestään huonontaa koko seudun saavutettavuutta ja voi siten olla jopa pääsyy siihen, ettei seutu ole houkutteleva elinkeinoelämän investoinneille tai yritysten sijoittumiselle. Pelkona myös on, että Savonlinnan omat kehittämistoimenpiteet valuvat hukkaan, jos valtio ei hoida omaa tehtäväänsä eli huolehdi tasaveroisesti asianmukaisen tieverkoston ylläpitämisestä koko maassa.

Nyt aloitettu työ on vuosien prosessi, jonka ensimmäinen vaihe on saada aikaan yksityiskohtainen hanke valtatien kehittämiseksi ja etenkin turvallisuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen hankkeelle voi hakea valtiolta rahoitusta. Hyvän lopputuloksen saamiseksi tien käyttäjiltä tarvitaan nyt konkreettisia esityksiä siitä, missä ja miten valtatietä on syytä parantaa. Esityksiä on nyt syytä tehdä, sillä parhaat valtatie 14 asiantuntijat ovat sen käyttäjät.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi

Kommentoidut