Pääkirjoitus: Tieto luo tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta

Sanomalehtien Liiton tilaama tutkimus vahvistaa entisestään sen, mikä Suomessa on ymmärretty jo vuosisata. Tieto luo tasa-arvoa ja demokratiaa ja siten ehkäisee yhteiskunnan eriarvoistumista.

Suomalainen koulujärjestelmä ja vapaa lehdistö ovat tätä tehtävää hoitaneet tähän mennessä onnistuneesti.

Tutkimuksen mukaan peräti 74 prosenttia suomalaisista uskoo, että tiedon ja sisältöjen tasapuolisella ja kattavalla saatavuudella on merkittävä rooli eriarvoistumisen estämisessä. Tulos on kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna ja sikäli merkittävä, koska yhä useampi uskoo yhteiskunnan eriarvoistumisen jatkuvan.

IRO Research Oy:n loka–marraskuussa tekemä tutkimus paljastaa, että ihmisten huoli valeuutisten ja valemedian vaikuttamisesta mielipiteisiin on myös kasvanut selvästi. Peräti 77 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että valemedia vaikuttaa jopa vahvasti ihmisten mielipiteisiin. Tulos on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Ikään katsomatta suomalaiset uskovat, että yleissivistyksellä on suuri merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille. Keskimäärin 94 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä ja 90 prosenttia nimesi painetut sekä digitaaliset sanomalehdet yleissivistyksen kannalta tärkeimmiksi medioiksi.

Jos kansalaiset luottavat suomalaiseen mediaan, luottavat he tutkimuksen mukaan entistä enemmän myös suomalaisiin toimittajiin. Neljän viimeisen vuoden aikana luottamus on kasvanut 50 prosentista 66 prosenttiin.

Postin tehtävä ei ole edistää omalla toiminnallaan kansalaisten eriarvoistumista.

Tutkimukset kertovat tiedonsaannin merkittävyydestä, mutta samaan aikaan postin toiminta on ajettu siihen pisteeseen, että se on ollut jo pitkään muun muassa sanomalehdille arvaamaton kumppani.

Tämän ovat saaneet kokea kuluneen viikon aikana Itä-Savonkin lukijat etenkin Savonlinnan Nojanmaan alueella.

Siksi onkin helppo olla samaa mieltä Keskustan Lehtimiehet ry:n syyskokouksen kannanoton kanssa, jossa yhdistys vaatii liikenne- ja viestintäministeriötä tekemään ajankohtaisen selvityksen postin toiminnasta ja ryhtyy riittäviin toimiin turvatakseen kansalaisten oikeuden saada lehtensä ja kirjeensä luotettavasti ja ajallaan.

Postin tehtävä ei ole edistää omalla toiminnallaan kansalaisten eriarvoistumista.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi