Pääkirjoitus: Kyynikot älkööt vaivautuko

Savonlinnan tunnusluvut lähiaikoina julkaistuissa kahdessa elinkeinopoliittisessa tutkimuksessa eivät ole kaunista luettavaa.

Suomen Yrittäjien tekemässä ELPO-kyselyssä sekä kaupunkikeskustojen elinvoimaa mittaavassa tuloksessa Savonlinna sijoittuu paremmuusjärjestyksen häntäpäähän, alittaen tuloksillaan reilusti myös maan keskiarvot.

Hyvää sanottavaa yrittäjillä oli vain niin Samiedun kuin ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Mielenkiintoista selvityksissä on myös se, että vain harva yrittäjistä oli vaivautunut vastaamaan, joten tilastotieteellisesti tuloksia voi pitää korkeintaan suuntaa-antavina.

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. — Thomas Babington Macaulay

Kyselytulosten kyseenalaistamiseen Savonlinnalla ei kuitenkaan ole mitään syytä. Siihen sortuminen olisi vastuullisilta virkamiehiltä tai päätöksentekijöiltä suoranaista itsepetosta.
Alkujaan englantilaisen historioitsijan Thomas Babington Macaulayn lausahdus "tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku", pitää paikkaansa nytkin.

Siksipä on vähintäänkin kiitettävää, että kaupungin ja yrittäjäjärjestön edustajat ovat jo kokoontuneet saman pöydän ääreen ja luoneet yhteisen tavoitteen, jonka saavuttamiseksi he ovat valmiita tekemään yhdessä töitä.

Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin samaan hiileen puhaltavia kuntalaisia, jotka eivät ole antaneet periksi. Onnistumiseen tarvitaan myös analyyttista arviota ja kritiikkiäkin, mutta samalla kannustavaa tukea.

Savonlinnan olemassa olevien mahdollisuuksien kirkastaminen ja uusien löytäminen vaatii tekijöiltään myös nöyryyttä kuunnella ideoita ja ajatuksia. Kyynikoiden viisastelulle ei tulevina aikoina sen sijaan ole tilaa.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi