Pääkirjoitus: Asuntokaupan varainsiirto on todellinen haittavero – Siitä pitäisi päästä eroon

Korvataanpa varainsiirtovero melkein millä vain, se on muutos parempaan.

Ison omakotitalon ostaja joutuu maksamaan kauppahinnan päälle helposti 10 000 euroa varainsiirtoveroa. Pienissä osakehuoneistoissakin vero mitataan yleensä tuhansissa euroissa. On itsestään selvää, ettei ylimääräinen kulu ainakaan lisää muuttohaluja.

Asiasta on tuoretta tutkimusnäyttöäkin. Valtio taloudellinen tutkimuskeskus VATT selvitti, miten 2013 toteutettu osakehuoneistojen varainsiirtoveron korotus vaikutti ihmisten käytökseen. Tulos oli odotettu: veronkorotus vähensi sekä alueiden sisäistä että maakuntien välistä muuttoa.

Verotuksella on yhteiskunnassa selkeä tehtävä. Sillä kerätään julkiselle vallalle varoja, jotta se voisi hoitaa tehtäviään. Toisaalta verotuksella voi ohjata ihmisten ja yritysten toimintaa. Esimerkiksi alkoholin ja polttoaineen korkeilla veroilla pyritään hillitsemään aineiden käyttöä, mikä tietysti on järkevää toimintaa.

Muuttamiselle asetettua haittaveroa sen sijaan on vaikea ymmärtää. Varainsiirtovero kannustaa ihmisiä pysymään heille huonosti soveltuvissa asunnoissa. Varainsiirtovero estää ihmisiä muuttamisen työn perässä toiselle paikkakunnalle. Varainsiirtovero hyydyttää asuntomarkkinoita.

Varainsiirtoveron vaikutukset yhteiskunnalle ovat haitallisia. Verosta pitäisi päästä eroon.

Jos valtio haluaa kerätä vastaavan suuruisen verotulon juuri asumisesta, vaihtoehtoisia verotusmuotoja on useita. Keskustelussa on ollut esillä muun muassa asunnon myyntivoiton verovapaudesta luopuminen ja kiinteistöveron nostaminen.

Korvataanpa varainsiirtovero melkein millä vain, se on muutos parempaan.