Pääkirjoitus: Laiton uhkailu ei kuulu yhteiskuntaamme

Virkamiehiin kohdistuvat uhkaukset ja jopa väkivalta ovat kasvava ilmiö myös Suomessa. Poliisiin kohdistuvasta lisääntyneestä väkivallasta virantoimituksessa on tiedetty jo pitkään. Nyt kohteena ovat yhä useammin myös kuntien ja valtion virkamiehet.

Käytöksen muuttuminen on erittäin paheksuttavaa ja tuomittavaa. Uhkauksen kohdistuessa virkamieheen, se on samalla uhkaus suomalaista yhteiskuntaa ja demokratiaa vastaan.

Savonlinnassakaan ei ole jääty osattomaksi vääränlaisesta kehityksestä. Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi vastikään henkilön sakkorangaistukseen, koska hän oli uhannut ampua pistoolilla kaupungin ympäristöpäällikön. Tällainen rikos aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta niin kohteena olevalle henkilölle kuin muillekin työyhteisön jäsenille.

Uhkauksien tavoitteena on usein saada virkamiehet toimimaan toisin kuin laki tai päätökset edellyttävät, eli yritys muuttaa demokraattisesti tehtyjä päätöksiä.

Siksi on hyvä, että Marinin hallitus on puuttunut hallitusohjelmassaan ilmiöön ja antanut viime viikolla esityksensä rikoslain 25 luvun ja 9 pykälän muuttamisesta niin, että laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Laiton uhkaus ei siis olisi enää vain asianomistajarikos vaan myös syyttäjä voisi nostaa syytteen helpommin.

Lähetekeskustelu asiasta käytiin eduskunnassa tiistaina, minkä jälkeen se siirtyi lakivaliokunnan käsittelyyn. Päätöksiä lakimuutoksesta on syytä odottaa mahdollisimman pian, jotta laittomaan uhkaukseen syyllistyvä on helpompi saada oikeuden eteen ja toivottavasti myös tuomittava käyttäytyminen vähenemään.

Lakimuutoksen piiriin kuuluisivat laajojen ammattiryhmien lisäksi myös julkisia luottamustehtäviä hoitavat henkilöt.

Henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvat uhkaukset eivät voi koskaan kuulua Suomalaiseen yhteiskuntaan ja yleisesti hyväksyttyyn arvomaailmaamme.