Pääkirjoitus: Kirurgian työnjaolle hyvä esitys

Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden kirurgian työnjaon lähtökohdista on sovittu. Suunnittelu jatkuu. Savonlinnan seudun Sosterin kuin Mikkelin seudun Essoten hallitukset päättävät työnjaosta huhtikuussa.

Molemmat sairaalat sekä saavat että menettävät, mikä on ollut itsestään selvyys koko työnjakoneuvotteluiden ajan. Etelä-Savon maakunnan tulevaisuuden kannalta Sosterin ja Essoten kirurgian työnjakosuunnitelma on myös merkittävä.

Yhteistyötavoitteiden mukaisesti työnjaolla pystytään turvaamaan molempien sairaaloiden kirurgiaosaaminen. Savonlinnassa voidaan puhua päivystyksen ja jopa koko sairaalan olemassa olon turvaamisesta. Mikkelille Essoten ja Sosterin yhteistyö merkitsee päivystyksen lisäksi myös synnytysten säilymistä kaupungissa.

Ilman työnjakoa keskittämisasetuksen minimimäärät eivät olisi toteutuneet kummassakaan sairaalassa, ja potilaiden suuntana olisi tuolloin ollut joko Kuopio, Joensuu tai jokin muu kaupunki.

Potilaan kannalta yhteistyömallia voidaan myös pitää hyvänä, sillä potilas matkustaa joko Savonlinnaan tai Mikkeliin vain leikkaukseen. Suunnitelman mukaan leikkaava lääkäri sekä tutkii potilaan ennen leikkausta että jälkitarkistaa hänet lähimmän sairaalan poliklinikalla.

Keskitettäväksi tulee myös osa sellaisia leikkauksia, joita asetus ei vaadi keskittämään. On kuitenkin huomattava, että kaikkia leikkauksia ei keskitetä. Esimerkiksi gynekologiset leikkaukset jäävät Savonlinnaan osapuilleen nykyisessä laajuudessaan.

Myös noin puolet päivystysluonteisista leikkauksista tehdään jatkossakin Savonlinnassa. Mikkeliin siirtyisivät vaativimmat päivystysleikkaukset.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi