Pääkirjoitus: Harjoittelulla luodaan turvallisuutta — Yhteistyön on oltava saumatonta todellisessa onnettomuustilanteessa

Keskiviikkoiltana Savonlinnan lentokentällä pidettiin lento-onnettomuusharjoitus. Euroopan ilmailuviraston vaatimuksesta kahden vuoden välein pidettävät harjoitukset ovat tärkeitä, koska niiden avulla pidetään yllä eri viranomaisten kykyä toimia yhdessä onnettomuustilanteessa.

Hyvää on myö se, että tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata harjoittelua ja kuulla arvio toiminnasta. Avoimuudella luodaan ja ylläpidetään lentomatkustajien turvallisuuden tunnetta, millä on iso merkitys.

Keskiviikkona Savonlinnan harjoitukseen osallistuivat Finavian Savonlinnan lentoasema, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sosteri sekä Pelastusopisto, joista kolmen ensimmäisen yhteistyön on oltava saumatonta todellisessa onnettomuustilanteessa.

Harjoituksen loppuraportti kertoi myös hyvää — pientä viilaamista löytyi, mutta tärkeimmät osa-alueet kuten viranomaisten yhteistyö, viestiliikenne ja tilanteen johtaminen sujuivat mallikkaasti. Erityistä kiitosta Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen antoi harjoitusorganisaation motivaatiolle, jolla onnettomuusharjoitus vietiin läpi.

Ihmisen henki voi olla pienestä kiinni, mutta yhtä pienellä avulla se voi myös pelastua.

Sen lisäksi, että viranomaiset harjoittelevat ja ylläpitävät pelastustaitojaan, tulisi myös kansalaisten huolehtia ensiaputaitojensa harjoittelemisesta ja ylläpitämisestä.

Jokainen voi joutua tilanteeseen, jossa on osattava toimia verta vuotavan tai tajuttoman ihmisen auttamiseksi. Pelastuslain 3 pykälässä säädetään, että jokaisella on velvollisuus auttaa hädässä olevaa taitojensa mukaan. Auttamisvelvollisuuttaan laiminlyömällä syyllistyy rikokseen, josta rangaistuksena voi olla sakkoa tai vankeutta.

Ihmisen henki voi olla pienestä kiinni, mutta yhtä pienellä avulla se voi myös pelastua.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi