Pääkirjoitus: Välttämätön mutta ei riittävä

Valtioneuvosto lievensi viime viikolla erikoissairaanhoidon keskittämisasetusta, joka muun muassa säätää erinäisille leikkauksille sairaalakohtaiset vuotuiset minimimäärät. Tuoreen asetuksen mukaan minimimääristä voidaan tinkiä, jos yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit yhdessä niin sopivat.

Muutos tarkoittaa, että Savonlinnan sairaalassa voi jatkaa tekonivelleikkauksia, jos Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualue niin sopii. Eritysvastuualue on jo linjannutkin Savonlinnan tekonivelleikkausten jatkuvan, mutta viralliset päätökset ovat odottaneet asetuksen vahvistumista.

Savonlinnassa tehdään vuosittain alle 300 tekonivelleikkausta. Ennen asetuksen lievennystä minimimäärä oli noin 600.

Päiväaikaan tehtävät, suunnitellut operaatiot ovat välttämätön edellytys sille, että sairaalassa voi olla ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys.

Keskittämisasetuksen lievennys oli ennakoitavissa. Se on minimiehto sille, että leikkaustoiminta ja sitä kautta päivystys voivat Savonlinnassa jatkua.

Ilman keskittämisasetuksen lievennystä sote-lakipakettiin sisältyvä Etelä-Savon hyvinvointialueen poikkeuslupa olisi ollut mitätön. Hallitus esittää, että Etelä-Savon hyvinvointialue saa vuoteen 2033 saakka ylläpitää kahta erikoissairaanhoidon päivystävää sairaalaa. Normaalisti tuo lupa on vain yliopistosairaaloitten alueilla.

Keskittämisasetus ei kuitenkaan poista muita uhkia Savonlinnan keskussairaalan yltä. Uhkana ovat yhä Etelä-Savon hyvinvointialueen niukka talous, poikkeusluvan määräaikaisuus sekä epävarmasta tilanteesta johtuvat vaikeudet saada Savonlinnaan lääkäreitä.

Ilman keskittämisasetuksen lievennystä leikkaustoiminta ei olisi voinut jatkua Savonlinnassa siinäkään tilanteessa, että sote kaatuisi ja Sosteri jatkaisi omana sairaanhoitopiirinään – eikä edes siinä tapauksessa, että Sosterin alue soten mahdollisesti kaaduttua jollain kiepautuksella lopulta päätyisi osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.

Keskittämisasetuksen lievennys olisi siis välttämätön mutta ei läheskään riittävä ehto Savonlinnan sairaalan säilymiselle.