Pääkirjoitus: Tuleviin eläkeriskeihin syytä varautua

Viime viikkoina vellonut maahanmuuttokeskustelu sai uutta sävyä, kun Eläketurvakeskus ilmaisi huolensa tulevien eläkkeiden rahoituksesta. Syntyvyyden nopea alentuminen on saanut asiantuntijat pohtimaan, onko eläkkeiden maksajia tulevaisuudessa tarpeeksi.

Nimittäin toisin kuin usein väitetään, nykyiset eläkeläiset eivät ole maksaneet eläkkeitään, vaan kaksi kolmasosaa, noin 18 miljardia euroa, maksetuista eläkkeistä tulee nykyisiltä työntekijöiltä, työnantajilta ja yrittäjiltä. Mitä iäkkäämmistä eläkeläisistä on kyse, sitä vähemmän he ovat oman eläkkeensä kertymiseen osallistuneet.

Asiantuntijat korostavat, että eläkejärjestelmä on tällä hetkellä vakaa eikä tarvetta nopeisiin muutoksiin ole. Paine kuitenkin kasvaa, sillä eläkeläisten määrä lisääntyy vauhdilla, ja maksettavat eläkkeet ovat entistä suurempia. Jos syntyvyys pysyy yhtä alhaisella tasolla, mihin se viime vuonna romahti, niin ongelmia voi tulla.

Tosin ne realisoituvat vasta parinkymmenen vuoden kuluttua, mutta siihen asti ei kannata odottaa. Kun eläkemaksuja ei voi loputtomiin korottaa eikä järjestelmää voi laskea epävarmojen sijoitustuottojen varaan, pitää maksajia saada enemmän tai uudistaa järjestelmää muuten.

Maksajia saadaan lisää maahanmuuttoa kasvattamalla. Sekin on hidas keino, mutta aikaahan vielä on. Se on juuri nyt poliittisesti arka aihe, mutta vaikea sille on löytää vaihtoehtoa. On myös väläytetty mallia, jossa rahoituksen riski siirretäänkin maksuista saajien puolella. Se olisi nykyisen taitetun indeksin rajumpi versio, jossa eläkeindeksi riippuisi maksujen määrästä. Sekään ei ole ongelmaton malli.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi