Pääkirjoitus: Nyt ei voi kuin odottaa

Leikkaukset Savonlinnan sairaalassa jatkuvat entiseen tapaan, jos Sosterin valtuusto juhannuksen jälkeen yhtyy Sosterin hallituksen näkemykseen.
Neuvottelut työnjaosta Sosterin ja Essoten välillä kariutuivat. Essote ei halua lainkaan työnjakoa, vaan aikoo lisätä omia leikkausmääriään.

Sosterin hallituksen mielestä Kuopion erityisvastuualueen (erva) viiden sairaanhoitopiirin sopimukseen pitäisi kirjata, että tekonivelleikkaukset keskitetään Savonlinnaan ja muut keskittämisasetuksen piiriin kuuluvat leikkaukset Mikkeliin.
Ratkaisuja asiassa lienee turha odottaa ennen syksyä. Essote ja Pohjois-Karjalan Siun Sote käsittelevät erva-sopimuksen vasta silloin.

Jos viisi sairaanhoitopiiriä eivät pääse erva-sopimuksesta yhteisymmärrykseen, valtioneuvosto voi puuttua asiaan. Sitä ei tiedetä, millä aikataululla valtioneuvosto puuttuu, jos puuttuu.

Sitäkään ei tiedetä, millä aikataululla tekonivelleikkauksiin puututaan, jos niiden vähimmäismäärät vuositasolla eivät täyty.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen on pitänyt toimivana ratkaisuna tekonivelleikkausten keskittämistä Savonlinnaan. Laajempaa päivystysvalmiutta vaativat syöpä- ja selkäleikkaukset sekä päivystyskirurgia on syytä keskittää Mikkeliin.

Jopa peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on todennut, että ratkaisu ei vaarantaisi Mikkelin päivystystä. Molemmissa sairaaloissa on myös paljon leikkauksia, joita asetus ei koske.

Asia saattaa jäädä ratkaisemattomaksi jopa mahdollisiin maakuntavaaleihin asti. Niiden jälkeen Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat saman hallinnon alla. Silloin jää nähtäväksi, onko vielä voimassa linjaus, jonka mukaan maakunnassa tarvitaan kaksi päivystävää sairaalaa.

Tulevaisuuden kannalta ratkasevaa on, millaiseksi maan seuraava hallitus sorvaa terveydenhuoltolain. Savonlinnan kannalta pahin vaihtoehto olisi lakimuutos, jonka jälkeen kokonaisanestesiaa vaativia leikkauksia tekeviä sairaaloita olisi kussakin maakunnassa vain yksi.

Jaana Rautio-Teijonmaa
jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi