Pääkirjoitus: Parasta jättää verkot naulaan

Norpan turvaksi säädetty vuotuinen verkkokalastuskielto päättyi heinäkuun alussa.

Viime kesänä verkkoihin hukkui heti verkkokalastuskiellon päätyttyä viisi kuuttia. On erittäin tärkeää, että sama ei tapahtuisi tänä vuonna. Olisi hyvä, jos ainakin harrastajakalastajat ja mökkiläiset jättäisivät edelleen verkot naulaan.

Poikkeuksellisen leuto talvi ovat haitanneet norpan pesintää. Eloonjääneitten kuuttien määrä on kenties pudonnut jopa puoleen normaalista. Normaalisti tähän aikaan olisi elossa vielä 70 kuuttia. Nyt varmuudella tiedetään vain 30 elossaolevaa kuuttia. Tosin jokunen saattoi piilotella laskijoilta.

Kalastusrajoitusasetuksen voimassaolo päättyy ensi keväänä ja sen tilalle säädetään uusi. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) ennakoi, että vuotuinen verkkokalastuskielto uudessa asetuksessa saattaa pidentyä esimerkiksi heinäkuun loppuun saakka. Sellainen ratkaisu olisi erittäin hyvä. Kuutit ehtivät kuukaudessa vahvistua, ja verkkokuoleman riski pienenee.

Verkkokalastuksen välttäminen jo tänä kesänä antaisi muulle maalle selvän signaalin siitä, että Saimaalla halutaan suojella norppaa. Se helpottaisi vuoropuhelua jatkossa.

Etelä-Suomesta katsottuna kalastajien ja norpan edut näyttävät olevan pahemmin ristiriidassa kuin ne todellisuudessa ovat. Todellisuudessa kalastusrajoitukset perustuvat vapaaehtoisiin sopimuksiin, ja osakaskunnilla on merkittävä rooli valvoa rajoitusten noudattamista Saimaan sokkeloisissa vesistöissä.

Viime kesän kuuttikuolemien takia syntyi ennätysmäisen nopeasti kansalaisaloite, jossa vaadittiin ympärivuorokautista verkkokalastuskieltoa. Aloite tulee käsittelyyn yhtä aikaa uuden asetuksen kanssa. Aloite ei juuri saanut kannatusta taannoin eduskunnan lähetekeskustelussa.

Jaana Hänninen

jaana.hanninen@ita-savo.fi