Pääkirjoitus: Viisaita sanoja opoilta työelämästä

Vuoden Ohjukseksi valittu Samiedun opinto-ohjaaja Tiina Vellonen neuvoo viisaasti haastattelussaan (Itä-Savo 14.11.), että nuorelta ei ole syytä kysyä, mikä hänestä tulee isona, vaan mistä hän on kiinnostunut ja missä hän on hyvä.

Neuvo on erinomaisen etenkin vanhemmille muistuttamaan, että työelämä ei ole enää samanlainen siinä vaiheessa kun heidän lapsensa ovat siirtymässä työelämään.

Työelämän muutoksesta on puhuttu jo vuosikymmeniä. Tällä hetkellä vauhti on kova, mutta tutkijoiden arvioiden mukaan tähänastinen muutos ei kuitenkaan ole ollut niin raju kuin esimerkiksi 1990-luvulla ennustettiin. Tulevaisuuden työmarkkinoiden voittajia ovat varmuudella kuitenkin ne, jotka osaavat lukea ennusmerkkejä, mukautuvat ja pysyvät muutoinkin kehityksessä mukana.

Tekoälyn ja robotisaation työelämään tuomat muutokset sekä muu yleinen teknologian kehittyminen aiheuttanevat sen, että moni ammatti ei ole tulevaisuudessa enää tarpeellinen. Tutkijoiden mukaan maamme työpaikoista jopa kolmasosa voi kadota.

Muutoksen hallinta edellyttääkin hyvää yhteispeliä niin yrityksiltä, koulutuksen järjestäjiltä kuin työntekijöiltäkin.

Varminta työelämän muutoksessa on kuitenkin se, että vaikka ammatti säilyisikin, työvälineiden kehittyminen sekä työtapojen muuttuminen muuttavat myös työtehtävää. Muutoksen hallinta edellyttääkin hyvää yhteispeliä niin yrityksiltä, koulutuksen järjestäjiltä kuin työntekijöiltäkin.

Hyvällä uudelleen kouluttautumisella tai ammattitaidon päivittämisellä on ratkaiseva merkitys, että työntekijä säilyy haluttuna työntekijänä työmarkkinoilla.

Yritysten menestymisen yksi kulmakivi on osaava työvoima ja siksi myös koulutusjärjestelmien on mukauduttava ja tuettava työelämää ja yrityksiä omalla toiminnallaan. Niin kuin Samiedu on esimerkillisesti tehnyt.

Ratkaiseva merkitys on myös sillä, kuinka nuoria valmennetaan ja tuetaan tulevaisuuden työelämään. Siinä avaintekijöinä ovat hyvät opinto-ohjaajat.