Pääkirjoitus: Valmistuminen aloittaa jatkuvan oppimismatkan


Tämä viikonloppu on ylioppilaiden ja ammattiin valmistuneiden juhlaa. Uusia ylioppilaita on 27 000 ja ammattitutkinnon suorittaneita noin 76 000. Yhteensä yli 100 000 suomalaista on elämänsä yhdessä käännekohdassa.
Ylioppilailla on edessään jatko-opinnot, ammattitutkinnon suorittaneilla työn etsiminen tai jatkokoulutukseen hakeutuminen.
Ylioppilaaksi pääseminen ja ammattiin valmistuminen ovat hienoja saavutuksia. Ne ovat kuitenkin vasta alku pysyvälle itsensä kehittämiselle. Työelämän muutostahti takaa sen, että tänään hankitut ammatilliset taidot eivät kanna pitkään ilman osaamisen jatkuvaa täydentämistä ja kehittämistä.
Digitalisaation vaikutuksia tulevaisuuden työhön ei osata tarkasti ennustaa. Se kuitenkin on selvää, että robotit tekevät tulevaisuudessa paljon sellaista, mihin emme tänä päivänä uskoisi. Robotit eivät ole työuralle suuntaavan ihmisen kilpailijoita. Suomalaisen työn liiton viime syksynä teettämässä tutkimuksessa teknologia nähtiin mieluummin mahdollisuutena kuin uhkana.
Tutkimukseen vastanneet yli 2 000 suomalaista nostivat yhdeksi työelämän tulevaisuuden vaatimukseksi kyvyn sopeutua muutokseen. Sopeutumisessa auttaa tieto ja uteliaisuus uuteen. Siksi tänään työuralle lähtevien kannattaa panostaa avoimeen asenteeseen. Muutosta ei voi pysäyttää, mutta sen kanssa voi tehdä kiinnostavaa kehittymismatkaa.