Pääkirjoitus: Kansanvalta kaipaa remonttia

Suomen poliittinen rakenne – puolueet, eduskunta, hallitus, kunnallisdemokratia - saivat muotonsa yli 100 vuotta sitten. Se on säilynyt pääpiirteissään varsin samana, vaikka maailma ympärillä on muuttunut.

Positiivisesti ajatellen voidaan sanoa, että järjestelmä on hyvin laadittu, kun se on kestänyt aikaa näinkin hyvin. Toisaalta voidaan yhtä hyvin sanoa, ettei se vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Tämä näkyy poliittisen toiminnan heikentymisenä. Puoluetoiminta ja politiikka eivät enää kiinnosta kansalaisia kuten ennen ja äänestysprosentti laskee vaali vaalilta.

Entiset ministerit Liisa Hyssälä (kesk.) ja Jouni Backman (sd.) ovat Sitran toimeksiannosta laatineet raportin Kansanvallan peruskorjaus, jossa he etsivät ja ehdottavat keinoja poliittisen elämän ja demokratian vahvistamiseksi.

Raportin tekijät ovat löytäneet niitä yli 50. He muun muassa kohdentaisivat kansanedustajien työt toisin. Aikaa pitäisi käyttää enemmän ajatteluun sen sijaan, että eduskunta esimerkiksi joulun edellä istuu yökaupalla äänestämässä budjettimuutoksista, joista juuri mikään ei mene läpi, ja minkä kaikki myös hyvin tietävät. Poliittinen teatteri täyttää demokratian muotovaatimukset, mutta ei vie asioita eteenpäin.

Poliitikoilla, puolueilla ja kansanvallalla ylipäätänsä on vaikeita asioita edessään. Esimerkiksi maakuntauudistukseen, globalisaatioon, Euroopan unioniin ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset haastavat demokratian toimivuuden uudella tavalla. Kansalaisten mukana pitäminen tässä kehityksessä vaatii uudenlaisia keinoja.

Raportin ehdotuksiin kannattaa nykypoliitikkojenkin paneutua huolella.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi