Pääkirjoitus: Polku navetalle uhkaa ruohottua

Maitotiloille kohdistetun kyselytutkimuksen mukaan tilojen määrä vähenee Etelä-Savossa ensin muuta maata hitaammin mutta ensi vuosikymmenellä keskimääräistä nopeammin. Maakunnan nykyisistä maidontuottajista vain 41 prosenttia arvioi kulkevansa samoilla askareilla vuonna 2025.
Joillakin tiloilla on pula jatkajasta, mutta enimmäkseen luopumishalu kertoo heikentyneestä kannattavuudesta. Sitä on menetetty muun muassa Venäjä-pakotteiden markkinavaikutusten vuoksi ja EU:n maitokiintiöiden purkamisen takia. Toimeentulon hankkiminen alalta on ollut vaikeutunut, etenkin suhteessa työn määrään.
Vaikka moni aikoo lopettaa, kokonaan hiipuvasta alasta ei voi puhua. Jatkavat tilat investoivat, ja niissä eläinten määrä kasvaa. Ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä vuotuinen maitolitrojen määrä laskee Etelä-Savossa 110 miljoonasta 90 miljoonaan litraan.
Alan kehittymiselle oleelliset investoinnit näyttäisivät vielä pysyvän muun maan tahdissa. Rakentaminen ja muut hankinnat vaikuttavat aluetalouteen, ja työllistävä vaikutus voi muutenkin pysyä merkittävänä. Tilakoko kasvaa, ja jos siihen yhdistyisi koheneva markkinatilanne, monet tilat palkkaisivat ulkopuolista työvoimaa. Tällä haavaa kannattavuus ei sitä salli.
Kuten kyselyn tulokset koonnut Etelä-Savon ely-keskus toteaa, maidontuotannon jatkaminen kiinnostaa vielä, koska pienet tilat täällä ovat monialaisia. Niillä on usein muuta yritystoimintaa tai metsätaloutta tukena. Luottamus maitoon näyttää kuitenkin hupenevan.
Tuotantohaaralla on iso suhteellinen merkitys maakunnalle. Viime kuussa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) perusti työryhmän etsimään ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Puheenjohtajaksi kutsuttiin vuorineuvos Reijo Karhinen. Työryhmälle pitää toivoa menestystä toimenpiteiden löytämisessä.

Mikko Kontti

mikko.kontti@kaakonviestinta.fi

Uusimmat uutiset