Pääkirjoitus: Keskussairaalan asema vahvistumassa

Sosterin ylin johto, johtaja Panu Peitsaro, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys, kertoivat torstaina uutisen, jollaista Savonlinnan seudulla vain rohkeimmat ovat uskaltaneet toivoa.

Sen sijaan, että Sosteri olisi jäänyt passiivisesti odottamaan vuorovaikutteista yhteistyökumppania keskittämisasetuksen vaatimissa leikkauksissa, se hakeutui aktiivisesti tekonivelkirurgian osalta yhteistyöhön tamperelaisen Tekonivelsairaala Coxan kanssa.

Vaikka Coxan ja Sosterin yhteistyö vaatii vielä selvitystyötä, merkitsee uutinen sitä, että Savonlinnaan on syntymässä koko Itä-Suomen ainoa tekonivelkirurgiaan erikoistunut yksikkö. Yhteistyö tulee merkitsemään myös koko keskussairaalan ja sen satojen työpaikkojen säilymistä. Tällä mallilla saadaan myös tehokkaaseen käyttöön keskussairaalan tilat, jonne on muun muassa investoitu modernit leikkaussalit.

Syntynyttä yhteistyökuviota voi pitää uutena ja avarakatseisena tapana kehittää ja luoda uusia toimintamalleja sairaanhoidossa. Mallissa ei jämähdetä  maakuntarajoihin, vaan haetaan yhteistyötä sieltä, missä molemmat osapuolet voivat tuntea olevansa voittajia.

Erityisen hyvää uutisessa on se, että voittajia ovat etenkin Savonlinnan seudun ihmiset, jotka saavat jatkossakin keskussairaalatasoiset palvelut  Savonlinnasta.

Toivoa sopii, että Sosterin uutinen nostattaa Savonlinnan seudulla myös OKL:n loppumisen näivettämää mielialaa. Omiin kykyihin ja osaamiseen luottamalla voidaan luoda työtä ja uskoa tulevaisuuteen, valmiina sitä ei meille kukaan tuo.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi