Pääkirjoitus: Hyviä esityksiä, mutta työtä on vielä jäljellä

Tulevan hallituksen hallitusohjelmaan ilmestyi todennäköisesti sunnuntain viime tikistyksessä kirjaus, jonka mukaan keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin, koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta. Valtioneuvostolle kirjaus jättää vallan puuttua ja päättää työnjaosta ja yhteistyön kehittämisestä erityisvastuualueen yhteisen kannan huomioon ottaen.

Kirjaus on osoitus hallitusneuvottelijoiden hyvästä tahdosta. Samalla se edelleen jättää paljon työtä tehtäväksi Savonlinnassa, Etelä-Savon maakunnassa ja Kuopion eritysvastuualueella. Nyt olisi viimein aika haudata sotakirveet ja kaivaa jälleen esille keskittämisasetusta edeltävä asenne, joka sai maakunnan olemaan yhtä mieltä siitä, että Savonlinnassakin tarvitaan kunnollinen leikkaava ja päivystävä sairaala.

Samaan aikaan toki pitää valmistella erikoissairaanhoidon ulkoistamista, mutta valtioneuvoston siunaama itäsuomalainen sopu olisi ulkoistusta pitempiaikainen turva sairaalalle.

Tuleva hallitus lupaa Savonlinnaan erityisen tukipaketin, jonka sisällöstä kerrotaan lisätalousarviossa jo tässä kuussa. Antti Rinne ei tukipaketista kertoessaan maininnut opettajankoulutuksen loppumista, mutta se lienee kuitenkin tukipaketin taustalla.

Moneen kertaan on todettu, että koulutuspaikat olisivat paras korvaus koulutuspaikkojen menettämisestä. Savonlinnaan soveltuvia koulutusaloja on monia. Hallitusohjelmastakin löytyisi osviittaa. Siellä nimittäin todetaan, että lastentarhanopettajien koulutuspaikoissa pitää ottaa huomioon lastentarhanopettajien alueellinen saatavuus.

Puurakentamisen kehittäminenkin sisältyy hallitusohjelmaan, ja sen alan koulutusta voisi laajentaa. Savonlinnassa sopisi kouluttaa myös vaikkapa koodareita tai teolliseen internetiin erikoistuneita insinöörejä.

jaana.rautio-teijonmaa@ita-savo.fi

Kommentoidut