Pääkirjoitus: Ilmastotavoitteet vaativat osaamista

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä koskee koko yhteiskuntaa. SAK selvitti ilmastotoimien vaikutusta työllisyyteen ja osaamistarpeeseen asiantuntijahaastatteluilla, joita tehtiin kolmessatoista SAK:laisessa ammattiliitossa.

Yksi hallituskauden keskeisimpiä talouspolitiikan tavoitteita on ohjata ilmastopolitiikkaa kohti hiilineutraaliutta. Siirtymän tulisi olla reilu alueellisesti, sosiaalisesti ja myös työntekijöiden näkökulmasta.

Seuraava askel kohti kansallista hiilineutraaliustavoitetta on pohtia käytännön toimenpiteet kullakin toimialalla. Monet työnantajaliitot ovat jo aloittaneet valmistelun.

SAK:n selvityksessä mainitaan, että työntekijöiden oikeudet tulisi ottaa huomioon. Työn kokonaismäärän ei ennusteta vähenevän, mutta odotettavissa on työntekijöiden siirtymistä toisiin työtehtäviin toimialan sisällä.

Ilmastonmuutoksen hillintä näkyy jo nyt. Selvityksen mukaan suurimmat vaikutukset kohdistuvat teollisuuteen ja liikenteeseen, sillä ne tuottavat paljon päästöjä. Näillä aloilla tunnistetaan tarkastelluista toimialoista eniten ilmastotoimia ja niistä johtuvia muutoksia.

Teollisuus- ja kuljetusaloilla on kasvava tarve korkealle osaamiselle, koska tämä on välttämätöntä vähäpäästöisten innovaatioiden tekemisessä. Työntekijäammatit taas vaikuttavat suuresti näiden innovaatioiden käytännön toteutukseen. Nyt Suomella on hyvä hetki ryhtyä edelläkävijäksi korkeatasoisella koulutuksellaan ja osaamisellaan.