Pääkirjoitus: Eläkkeelläkään elämä ei ole lepolomaa – Kuntien tehtävä on tukea toimintakykyä

Eläkkeelle jäänti voi olla monelle kuin hyppy tuntemattomaan. Työelämän sosiaalisten kontaktien ja arjen rutiinien muuttuminen, voi yllättää rajummin kuin osaa odottaa. Pahimmillaan hyvät ennakkosuunnitelmat eläkepäiville valuvat hiekkaan ja uusi tilanne lamaannuttaa.

Tästä sudenkuopasta kävi Savonlinnassa maanantaina varoittamassa professori Jorma Uotinen, joka patisteli ihmisiä vaivaamaan itseään. Pitää lähteä, vaikka ei aina huvittaisikaan, Uotinen tähdensi Savonlinnan kansallisten senioreiden Rohkeasti eläkkeelle -tilaisuudessa.

Uotisen oppi on hyvä kaikille, ei vain eläkkeellä oleville tai eläkkeelle jäämistä suunnitteleville.

Professori Uotisen sanoma oli yksinkertaisuudessaan se, että elämä ei ole lepoloma. Asioita ei tapahdu, ellei pakota itseään liikkeelle.

Samaa tähdentää myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan ikääntyvien ihmisten hyvinvointia tukee aktiivisuus sekä hyvä terveys ja toimintakyky, perhe sekä muut läheiset ja ystävät. Hyvinvointia edistävät myös osallisuus ja yhdessä tekeminen, seksuaalinen hyvinvointi sekä vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta.

Kuntien tehtävä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tukea ikääntyvän ihmisen osallisuutta ja toimintakykyä.

Siksi ei ole yhdentekevää millaisia palveluita kunta räätälöi juuri iäkkäämmille kuntalaisilleen.

Kuljetuspalveluitten ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella muun muassa asuinympäristöjen ratkaisut vaikuttavat iäkkäiden kuntalaisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Myös järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminnalla on merkittävä rooli iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.

Seurojen ja yhdistysten ei pidä arkailla pyytää toimintaansa eläkkeelle jääneitä. Kun eläkeläiselle karttuu lisää ikää, on ohjattu vanhusten päivätoiminta välttämätöntä.

Uusimmat uutiset