Pääkirjoitus: Ay-liike aloitti työtaistelutoimet irtisanomissuojan heikennystä vastaan

Ammattiyhdistysliikkeen ja hallituksen kiista irtisanomissuojan heikentämisestä alkoi saada konkreettista sisältöä, kun Teollisuusliiton, AKT:n ja Ammattiliitto Pron julistamat ylityökiellot astuivat voimaan. Todennäköisesti muutamat muut liitot liittyvät lähiaikoina mukaan omilla toimillaan.

Hallitus on jatkanut työsopimuslain valmistelua tutustumalla asiasta annettuihin lausuntoihin. Niissä lakiluonnokseen on suhtauduttu pääosin varauksella. Sen ei hallituksen perustelujen vastaisesti uskota juuri lisäävän työllisyyttä. Hallitus on kuitenkin halunnut kuunnella yrittäjiä, joiden keskuudessa uudistusta pidetään tärkeänä.

Kun varsinainen lakiesitys on eduskunnalle antamatta, olisi mahdollista hakea vielä kompromissia ennen kuin ay-liikkeen vastatoimenpiteet mahdollisesti laajenevat ja alkavat tosissaan haitata yhteiskunnan toimintaa. Esillä ovat olleet koeajan pidentäminen nykyisestä, laittomista irtisanomisista annettavien sakkojen pienentäminen sekä irtisanomisperusteiden helpottaminen esimerkiksi vain alle 10 työntekijän yrityksissä. Hallituksen luonnoksessahan rajana on 20 työntekijää. Muutos olisi tosin aika kosmeettinen, sillä valtaosa yrityksistä on alle 10 hengen työpaikkoja.

Jonkinlainen kompromissi tarjoaisi osapuolille mahdollisuuden sopia asiasta kasvojaan menettämättä, mutta siihen ei nyt valitettavasti näytä olevan haluja kummallakaan puolella. Hallituksessa Keskustalle sellainen sopisi, mutta kokoomuksessa vedetään Ylen tietojen mukaan tiukempaa linjaa työtaistelutoimien uhallakin. Toisaalta myös ay-liikkeessä on kaikenlaiset kompromissit torjuttu selvin sanoin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi