Pääkirjoitus: Ilmastopaneeli käänsi huomionsa päästöistä maankäyttöön

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli otti uusimmassa raportissaan askeleen eteenpäin etsiessään keinoja ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Aikaisemmin teollisuuden ja liikenteen päästöihin keskittynyt paneeli kiinnittää nyt huomionsa maankäyttöön ja hiilinieluihin. Uudet avaukset ovat tarpeen, sillä paneeli on todennut, että maa-alueilla ilmaston lämpötila on noussut 1,5 astetta, mitä on pidetty eräänlaisena turvallisena rajana lämpenemiselle. Merialueilla nousu on ollut vähäisempää.

Maankäyttöön puuttuminen lisää myös ilmastonmuutoksen torjunnan vaikeuskerrointa. Esimerkiksi Suomessa keskustellaan jatkuvasti missä määrin ja millä tavalla metsiä voidaan hakata. Turpeen poltto on myös ollut poliittisesti arka asia. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Brasiliassa taas ”maailman keuhkoina” toimivaa sademetsää raivataan edelleen pelloiksi ennätystahtiin.

Raporttiin sisältyy ravintotuotantoon liittyvä ristiriita. Hiilinielujen lisäämiseksi pellonraivaus pitäisi lopettaa ja peltoja metsittää, mutta samalla pitäisi pystyä ruokkimaan yhä kasvava väestö. Osa maapallon väestöstä näkee nälkää, kun toinen osa kärsii ylipainosta ja sen aiheuttamista seurauksista. Ruokahävikkikin on valtavaa. On laskettu, että jopa kolmannes tuotetusta ruuasta menee roskiin. Maankäytön rajoituksiin pitäisi liittää malli, joilla tilannetta voitaisiin tasata.

Ilmastonsuojelu on mitä globaalein ongelma, ja siksi vastuu sen ratkaisemisesta on ensijaisesti valtioilla. Poliitikkojen tulee kuitenkin kuunnella kansalaisia, ettei asia käänny itseään vastaan.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi