Pääkirjoitus: Normaaliaika olisi luonteva valinta pysyväksi

EU-komissio päätti kuulla Suomen hallituksen ja kansalaisten toivetta lopettaa kesä- ja normaaliajan vuorottelu unionin alueella. Seuraavaksi Suomessa pitäisi päättää, kumpi vaihtoehdoista otetaan pysyvästi käyttöön.

Mielipiteistä ei tule pulaa, sillä asia näyttää koskettavan kansalaisia laajasti. Kun komissio kysyi asiaa eurooppalaisilta, niin vastauksia tuli miljoonittain. Suomessa otakantaa.fi -sivusto kaatui jo ennen oman kyselyn aloittamista. Komission kyselyssä vankka enemmistö kannatti pysyvää kesäaikaa. Ylen teettämässä kyselyssä taas normaali- eli talviaika keräsi selvästi enemmän kannatusta. Kansalaiskyselyt ovat tärkeä osa demokratiaa, mutta pelkästään niiden perusteella päätöstä ei kuitenkaan voi eikä pidä tehdä. Tärkeää on myös kuulla asiantuntijoita ja seurata, mitä Suomen naapurimaat aikovat tehdä.

Unitutkija, tutkimusprofessori Timo Partonen THL:stä arvioi, että kaikki joka tapauksessa hyötyvät siitä, että viisareiden siirtely kaksi kertaa vuodessa lopetetaan. Unitutkija kannattaa talviaikaa, koska se on ihmisen sisäisen kellon kannalta helpompi. Myös maataloustuottajien etujärjestössä MTK:ssa normaaliaika saa tukea, koska se on luonnon rytmin mukaista. Elinkeinoelämän näkökulmasta ratkaisevaa lienee se, mihin muut maat päätyvät. Pysyvä kesäaika lisäisi valoisia tunteja iltaan, mikä olisi harrastustoiminnan näkökulmasta myönteinen asia.

Useimmat seikat, joista unirytmistä huolehtiminen ehkä tärkeimpänä, puoltavat normaaliajan valitsemista. Kesäaikaan päätyminen vaatisi erityisiä perusteluja, sillä kesällä Suomessa riittää valoa ilman kellojen kääntelyäkin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi