Pääkirjoitus: Työttömien aktiivimallin lakkauttaminen saa kannatusta TE-toimistojen asiantuntijoilta

Työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat kävivät torstaina kertomassa hallitusneuvottelijoille omat tavoitteensa. Etenkin SAK:n toiveissa on, että viime vuoden alusta voimassa olleesta työttömien aktiivimallista luovutaan. Vaalilupauksissaan SDP ja Vasemmistoliitto ovat sanoneet näin tekevänsäkin.

Työntekijäjärjestön esitys saa tukea tiistaina julkistetusta työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta aktiivimallin selvityksen väliraportista. Sen mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat ja esimiehet pitävät aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Mallin lakkauttamista kannatti yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Asiantuntijat näkevät mallissa monenlaisia ongelmia. Heidän mukaansa työttömillä on varsin vaihtelevat edellytykset täyttää aktiivimallin ehdot. Lisäksi työttömyysturvan aleneminen kohdentuu yhtä lailla aktiivisesti työtä hakeviin kuin täysin passiivisiin ja yhteistyöhaluttomiin työntekijöihin, jos työtä ei ole saatavissa. Mallin käyttöönotto ei myöskään ole helpottanut työvoimapulasta kärsiviä yrittäjiä.

Vähiten tarkoituksenmukaiseksi aktiivimalli nähtiin työttömyyden pahasti vaivaamilla Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan TE-toimistojen alueella. Toiveitten vastaisesti malli ei aktivoinut työttömiä etsimään työtä muualta tai vaihtamaan ammattiaan.

Jos aktiivimalli nyt kuopataankin, niin työllistymiseen ja työvoimapulaan liittyvät ongelmat eivät poistu mihinkään. Malliin kuuluvia työttömien tehostettuja määräaikaishaastatteluja on syytä jatkaa ja miettiä uusia keinoja aktivointiin. Paluuta täysin entiseen ei enää ole.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Kommentoidut