Pääkirjoitus: Postin jakelu pitää uudistaa

Oli sattumaa, että Postin tulevaisuutta pohtinut työryhmä julkisti raporttinsa samana päivänä, jona UPM kertoi jättimäisistä irtisanomisistaan. Kummassakin uutisessa on silti pohjimmiltaan kyse samasta ilmiöstä: maailmaa muuttuu kovaa vauhtia paperisesta digitaaliseksi.

Osoitteellisen paperisen postin määrä vähenee jyrkällä käyrällä, samoin painettujen lehtien määrä. Valtio-omisteisen Posti Oyj:n osalta tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kannattava liiketoiminta niin sanotussa päiväpostissa käy mahdottomaksi.

Valtiosihteereistä koostuva työryhmä esittääkin nyt, että Postin jakeluvelvoite muuttuisi kolmipäiväiseksi. Samalla ryhmä esittää jakelutukea, jolla varmistettaisiin sanomalehtien viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla. Viikonloppuisinhan jakelu hoituu jo nyt muiden toimesta.

Sanomalehtien kannalta työryhmän ajatukset kuulostavat ainakin oikeansuuntaisilta. Aluelehdistön tulevaisuudelle juuri jakelun tehokas ja siedettävän hintainen järjestäminen on aivan keskeisiä kysymyksiä. Jakelu on monessa lehdessä suurin yksittäinen menoerä. Samaan aikaan jakelun huono laatu vie lehdiltä tilaajia, mikä entisestään heikentää paperisen lehden asemaa.

Lehtitalojen osalta tulevan järjestelmän isoin kysymysmerkki on tietysti hinta. Jos tuki toteutetaan kilpailutuksen ja muiden yksityiskohtien osalta viisaasti, mahdollisuuksia hyvään lopputulokseenkin on olemassa.

Tarve jakelun tehostamiseen koskee myös taajamia. Posti on jo kertonut kokeilevansa varhaisjakelun ja päiväpostin yhdistämistä neljällä paikkakunnalla. Tämä malli, jossa postinkantaja käy oven takana vain varhain aamulla, kuulostaa asiakkaiden näkökulmasta ainoalta järkevältä.

Jakelun isot muutokset edellyttävät sekä lakien rukkaamista että neuvotteluja työehdoista Postin henkilökunnan kanssa. Jos toive sallitaan, aikataulu saisi olla nopea.

Kommentoidut