Pääkirjoitus: Hyvä keskustelu on jalo taito

Yle käynnisti kuluvalla viikolla Hyvin sanottu – Bra sagt -hankeen, jonka tavoitteena on sekä parantaa suomalaista keskustelukulttuuria että myös vahvistaa sen parhaita puolia. Viisivuotisen projektin tähtäimessä on lisäksi luoda turvallisia keskusteluympäristöjä.

Ylen hanke on erittäin tervetullut. Sen puolesta puhuu myös hankkeen tueksi tehty tutkimus, joka vahvistaa yleisen mielipiteen huonontuneista keskustelutaidoistamme. Vielä merkityksellisempää tutkimuksessa on se, että neljännes suomalaisista ei uskalla sanoa julki mielipiteitään muiden reaktioiden pelossa.

Kansalaisten perusoikeuksia kunnioittavalle yhteiskunnallemme tutkimuksen tulos ei ole mairitteleva. Meillä jokaisella on oikeus sanoa mielipiteemme ja tulla kuulluksi. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös vastuu siitä, mitä sanoo. Rasistinen, halveksiva tai nöyryyttävä kielenkäyttö ei kuulu sananvapauteen, kaikkein vähiten se edistä keskustelukulttuurin kehittymistä.

Nykyisen tiedon tulvan keskellä faktat hukkuvat fiktioiden alle, ja liian monen ainoa tiedonlähde on sosiaalinen media, jossa ei noudateta vastuullisen tiedonvälityksen periaatteita.

Kärjekkäällä ja yksipuolisella tiedolla on helppo luoda mielipide, jossa ei ole sijaa pohdinnalle, kyseenalaistamiselle tai keskustelulle.

Puutteellisilla faktoilla keskustelu ajautuu epäoleellisuuksiin, mikä on hyvin havaittavissa esimerkiksi verkkouutisten kommentoinneissa. Oikeassa olemisen pakko on niin kova, että kun faktat loppuvat, siirrytään asiattomaan kielenkäyttöön.

Valitettavan usein samaa ilmiötä on havaittavissa myös päätöksenteossa. Erilaisten mielipiteiden sietäminen on vaikeaa ja demokraattisen päätöksenteon jälkeen asiaton kommentointi usein vain lisääntyy. Kehityksen ja yleisen ilmapiirin vuoksi on kuitenkin tärkeää löytää keskustelutaito, jossa kunnioitetaan toisen mielipidettä, vaikka itse ei voi sitä hyväksyä.