Pääkirjoitus: Alkuperäinen ajatus hukkui vuokratalolaista

Maan hallitus esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lakia, joka tehostaisi aravavuokratalojen taloudellisia tukitoimia.

Torstaina eduskunnalle annettu lakiesitys korottaisi vuokratalojen purkamisen yhteydessä anteeksi annettavien lainojen määrä eli purkuakordi nousisi enintään 70 prosenttiin. Nykyisin akordi on enintään 60 prosenttia.

Lakiesitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön.

Lakiesitys ei sisällä selvitysmies Hannu Rossilahden alkuvuodesta esittämää ideaa siitä, että vaikeimpien asuntomarkkinaongelmien kanssa painivien kuntien purkuakordi voisi olla jopa 95 prosenttia, samoin purkuavustus.

Rossilahti on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja. Selvityksen yhtenä lähtönä oli Savonlinnan tilanne. Savonlinnan tapauksessa tyhjien asuntojen ongelma johtuu rakennemuutoksesta — osittain jopa äkillisestä rakennemuutoksesta eli opettajankoulutuksen loppumisesta kaupungissa.

Lakiesitys sinänsä sisältää paljon hyödyllisiä muutoksia. Vuokrataloyhtiöitä voitaisiin esityksen mukaan auttaa jo varhaisemmassa vaiheessa, ennen kuin niiden talous on kuralla. Jos talous lähtee tervehtymään, yhtiö voi muuttaa aravalainansa aiempaa pienemmäksi markkinaehtoiseksi lainaksi.

Lakiesityksessä on kuitenkin siis hukattu Rossilahden ajatus erityisestä tuesta niille kunnille, joiden vuokrataloyhtiöitten ongelmat johtuvat rakennemuutoksesta.

Toivottavasti eduskunta paneutuu lakiesitykseen ja myös Rossilahden alkuperäiseen ajatukseen.

Toivottavasti eduskuntakäsittelyssä lakiin voidaan lisätä Savonlinnan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan Hannu Kurjenkin toivomat rakennemuutoskriteerit, joiden täyttyessä vuokrataloyhtiöitä voisi avustaa laajemmalla keinovalikoimalla.