Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.) Puheenvuorossaan: Jos valinnanvapaus aiotaan ulottaa merkittävästi myös erikoissairaanhoitoon, sillä saatetaan vaarantaa sairaalan päivystys

Tähän asiaan puuttui myös Sosterin hallitus tehdessään lausuntoa valinnanvapaudesta. Maakuntaliitto antaa valinnanvapaudesta lausuntonsa vasta runsaan parin viikon päästä, jolloin maakuntaliitolla on tiedossaan muiden lausunnonantajien näkemykset. Maakuntaliitto on kuntien yhteistyöelin ja on luonnollista, että maakuntaliiton lausunnossa huomioidaan jäsenkuntien ja keskussairaaloiden asiasta antamat kommentit.

Viime ajat ovat olleet varsin haastavia soten valtakunnallisten suunnitelmien osalta.

Meri-Lapin ulkoistussuunnitelmat ja valinnanvapaudesta annettavat lausunnot ovat saaneet monet pohtimaan sitä, mikä terveydenhoitouudistuksen tilanne oikeasti tällä hetkellä on.

Tämän lisäksi monet kunnat ovat jo ulkoistaneet terveyskeskuksensa melkoisen pitkillä sopimuksilla ja moni kunta vielä pohtii sitä, olisiko vielä mahdollista tehdä tällaisia ulkoistuksia.

Niin Meri-Lapin Länsi-Pohjan keskussairaalan kuin monien kuntien terveydenhoidon ulkoistushankkeet kertovat siitä, että tunnetaan suurta huolta siitä, mikä tulee olemaan terveydenhoitouudistuksen lopputulos.

Tätä huolta voi ymmärtää, sillä totta kai kunnat haluavat säilyttää omien kuntalaistensa mahdollisuudet saada perusterveydenhoidon palvelut läheltä, kuten ovat tehneet muun muassa Rantasalmi ja Sulkava ulkoistaessaan perusterveydenhoitonsa. Samoin Meri-Lapissa halutaan säilyttää erikoissairaanhoidon palvelut lähisairaalassa.

Suurin haaste tuntuukin olevan siinä, että ei ole tietoa, mitä palveluita jatkossa on saatavissa läheltä ja mistä saadaan erikoissairaanhoidon palvelut.

Kyse on pitkälti luottamuspulasta, mutta myös siitä, että yhteistyöneuvotteluissa ei ole onnistuttu. Tästä esimerkkinä voi mainita tuon tilanteen Meri-Lapin alueella.

Onneksi Etelä-Savossa on onnistuttu näissä yhteistyöneuvotteluissa.

Mielestäni täällä on päästy hyvin eteenpäin keskussairaaloiden välillä. Kun yhteistyöneuvotteluissa ovat yleensä mukana niin asiat kuin ihmisten näkemykset, niin täällä on ilmeisesti asioiden ratkaisemisen lisäksi oikeat ihmiset luomassa uutta organisaatiota.

Tästä on annettava suuret kiitokset kaikille niille henkilöille, jotka tätä Etelä-Savon keskussairaaloiden yhteistyötä ovat kehittämässä.

Etelä-Savossa on onnistuttu yhteistyöneuvotteluissa.

Erityisen haasteen tulevaisuudelle näyttää tuovan valinnanvapauskysymys. Jos se aiotaan ulottaa merkittävästi myös erikoissairaanhoitoon, niin sillä saatetaan vaarantaa sairaalan päivystys. Tähän asiaan puuttui myös Sosterin hallitus tehdessään lausuntoa valinnanvapaudesta.

Maakuntaliitto antaa valinnanvapaudesta lausuntonsa vasta runsaan parin viikon päästä, jolloin maakuntaliitolla on tiedossaan muiden lausunnonantajien näkemykset.

Maakuntaliitto on kuntien yhteistyöelin ja on luonnollista, että maakuntaliiton lausunnossa huomioidaan jäsenkuntien ja keskussairaaloiden asiasta antamat kommentit.

Myös asiakkaat ovat epätietoisia siitä, miten he tulevat vuoden 2020 jälkeen palveluita saamaan. Jokaisen on suunnitelmien mukaan sitouduttava johonkin palveluja tuottavaan organisaatioon ja pysyttävä siinä seuraavat pari vuotta.

Millä perusteilla asiakkaat ratkaisunsa tekevät, tuntuu huolettavan myös palveluiden tarjoajia.

Ja yhtenä vielä vähemmin esillä olleena asiana on huomioitava sekin, että pienemmät palvelujen tuottajat voivat myös joutua vaikeuksiin, jos heidän kanssaan sopimuksen tehneissä asiakkaissa ilmeneekin tavallista enemmän suurempia kustannuksia aiheuttavia sairauksia.

Miten yksittäiset pienemmät palvelujen tuottajat sitten selviävät tällaisista ennalta arvaamattomista suuremmista kuluista, on tällä hetkellä epäselvää.

Jos ei ole mitään järjestelmää, niin on mahdollista, että tällainen pienempi palvelujen tuottaja menee konkurssiin.

Paljon on siis vielä auki!

Toivottavasti kuitenkin ratkaisut saadaan aikaiseksi ensi keväänä, jotta päästään vihdoin toteuttamaan tehtyjä suunnitelmia!

Ja tämä toive on tietysti myös kaikilla asiakkailla, sillä heidän hoitamisestaan nimenomaisesti on kysymys eikä vain hallinnon uudistamisesta.

Jarkko Wuorinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja (kesk.)
Savonlinna

Kommentoidut