Puheenvuoro: Keskustan kanta ratkaisee Savonlinnan keskussairaalan kohtalon

Perhe ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on todennut, että hän tukee Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valintaa sote-suunnasta Pohjois-Savoon. Hän haluaa Savonlinnan alueen elinvoimaisuudelle jatkuvuutta. Hyvä tuki vastuu ministeriltä Savonlinnan keskussairaalan säilyttämiselle ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.

Tämän tuen hän antoi edelleen, kun kävimme ministeriössä tällä viikolla.

Ministeri painotti, että Etelä-Savossa ei tule olemaan kahta erikoissairaanhoidon päivystyksen omaavaa keskussairaalaa. Mikäli jäämme Etelä-Savoon vastoin omistajakuntien tahtoa, Savonlinnan keskussairaalasta tulee aluesairaala ja erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan muualla. Tähän vaikuttavat Etelä-Savon korkeat kustannukset sekä Mikkelissä sairaalan laajat investoinnit.

Olemme odottaneet ministeri Hanna Kososen (kesk.) viestiä savonlinnalaisille, että hän ja keskusta tukevat yhdessä Savonlinnan Keskussairaalan yhteispäivystyksen sekä sairaalan palveluiden säilyttämistä vähintäänkin nykyisellä tasollaan ja tukea Pohjois-Savoon suuntautumiselle.

Kuntien päättäjille laitettu kirjelmä, jossa ministerit Kosonen ja Jari Leppä (kesk.) painottavat Etelä-Savon maakunnan säilyttämistä. Ministerit menevät maakunta edellä, ei Savonlinnan keskussairaala ja sen palvelutaso tulevaisuudessa. Tämä on arveluttavaa aluepolitiikkaa savonlinnalaiselta kansanedustajalta. Hän ei ole pystynyt kertomaan avoimesti, mitä mieltä asiassa on.

Keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen kannanotto kertoi halusta säilyttää maakunnat entisellään, mutta siinä ei ollut mainintaa Savonlinnan keskussairaalasta ja sen palveluista. Onko edes ajateltu Itä-Savon sairaanhoitopiirin omistajakuntia ja kuntalaisten palveluita. Keskusta on ilmeisesti valmis ajamaan alas Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidonpalvelut.

Keskusta on ilmeisesti valmis ajamaan alas Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidonpalvelut.

Etelä-Savolaiset Keskustan ministerit ovat kannustaneet kuntia käyttämään ääntä ja ottamaan sen roolin, joka omistajakunnille kuuluu. Itä-Savon sairaanhoitopiirin omistajakunnat ovat tehneet näin. Ottaneet kunnille kuuluvan roolin valitsemalla sote-suunnaksi Pohjois-Savon. Tätä vastuu ministeri Krista Kiurukin edellytti, kuntien omia itsenäisiä päätöksiä.

Ihmettelen myös sitä, miksi Etelä-Savon maakuntaliitto on ottanut kantaa sote-suuntaukseen, vaikka heiltä ei ole sitä edes kukaan pyytänyt. Herää kysymys, kuinka muut kunnat omistajakuntien ohella voivat ottaa kantaa, jollei heillä siihen ole edes oikeutta. Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja savonlinnalainen Jarkko Wuorinen (kesk.) on kyllä ollut hyvinkin tietoinen asiasta. Pitkään poliittisena päättäjänä ollut henkilö ei ymmärrä tilannetta, jossa yritetään saada oman kotikaupungin Savonlinnan tulevaisuutta pidettyä elinvoimaisena. Sen sijaan ollaan pitämässä kiinni maakunnasta, toiminnoista maakuntaliitossa ja ehken painavana asiana on myös oma luottamustoimi.

Wuorinen syyllisti kaupunginvaltuuston kokouksessa Sosterin johtoa, etteivät he keskustele Savonlinnan kaupungin kanssa. Tämäkään väittämä ei pidä paikkaansa. Tämän vuoden aikana on yhteisiä keskusteluja ollut useita ja niitä on käyty hyvässä hengessä.

Valtakunnallisesti päätökset sote-suuntauksesta tullaan tekemän hyvin pian, Uudenmaan erillisratkaisun ollessa selvillä. Päätöksellä tullaan vaikuttamaan Savonlinnan alueen tulevaisuuteen ja elinvoimaisuuteen.

Ministeri Hanna Kosonen, nyt on aika sinun kertoa oma kantasi julkisesti savonlinnalaisille. Me odotamme sitä.

Eija Stenberg
Savonlinnan kaupunginvaltuutettu (sd.)
Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja