Suomen Yrittäjien Satu Grekin Puheenvuorossa: Mahdollisuus kilpailuun on veronmaksajan etu ja pitää nykyiset tuottajat ketterinä

Elinvoimaisen kunnan kannattaa tavoitella useita yrityksiä yhden suuren sijaan. Näin munat eivät ole yhdessä korissa ja kilpailu näkyy hinnassa ja laadussa. Kilpailu luo myös innovaatioita. Pienet yritykset ovat usein sitoutuneita alueeseen, mikä tuo varmuutta työpaikkojen pysymiseen.

Elinvoimaa etsiessä kunnan rooli on mahdollistaa. Ei omistaa yrityksiä tai tehdä itse liiketoimintaa.
Sote-tehtävistä luopumista on kunnissa surtu. Nyt ne metsästävät elinvoimaa.
Elinvoimajahdissa houkutus ryhtyä tekemään itse liiketoimintaa on suuri. On silti oivallettava, että elinvoimaa ja yrittäjyyttä syntyy vain, kun kunta pitäytyy perusasioissaan. Niitä ovat luotettava ja ennustettava hallinto sekä yrittäjyyttä mahdollistavat olosuhteet.
Yrittäjyyttä syntyy, kun markkina ei ole suljettu tai monopolistinen.
Elinvoimaisen kunnan kannattaa tavoitella useita yrityksiä yhden suuren sijaan. Näin munat eivät ole yhdessä korissa ja kilpailu näkyy hinnassa ja laadussa.
Kilpailu luo myös innovaatioita. Pienet yritykset ovat usein sitoutuneita alueeseen, mikä tuo varmuutta työpaikkojen pysymiseen.

On kiistatonta, että markkinoiden keskittyminen tuottaa hyvinvointitappiota yhteiskunnalle. Toimialasta riippuen vaikutus on 10–30 prosenttia.
Yhden toimijan kasvu on yhteisen edun kannalta myönteistä, kun se tapahtuu orgaanisesti: omalla paremmuudella tai markkinan kasvulla. Jos kasvu tapahtuu ostamalla kilpaileva yritys, markkina keskittyy.
Markkinoiden toimivuutta voidaan säännellä etu- tai jälkikäteen. Jälkikäteiset toimet ovat kuitenkin rajuja ja syövät investointihaluja.
Parempi keino on etukäteen pyrkiä kohti rakenteita, joissa tuetaan monen tuottajan syntymistä. Monopolisoituminen ei taitu muuten kuin tietoisella luopumisella.

Monopolin luominen on myrkkyä elinvoimalle.

Jos julkisomisteinen yritys on samoilla markkinoilla yksityisen kanssa, on maaperä kylvetty epäluulolle.
Yleistä on, että julkinen yritys hyötyy omistajastaan alihintaisten vuokrien, lainojen, asiakashankinnan tai yksinoikeuden antavan volyymiedun muodossa.
Kun usko kilpailun reiluuteen loppuu, ei uusia yrityksiä synny ja jo toimivat lopettavat.
Mahdollisuus kilpailuun on veronmaksajan etu ja pitää nykyiset tuottajat ketterinä.

Satu Grekin
Kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät