Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) vaatii puheenvuorossaan: Työnantajamaksujen välttelyn on loputtava

Tein viime perjantaina kirjallisen kysymyksen sosiaaliturva- ja eläkemaksujen kiertämisestä.

Osa yrityksistä on tarkoituksella alkanut vältellä työnantajavelvoitteitaan. Ne eivät palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen ja tee työsopimusta, vaan ottavat työntekijöitä toimeksiantosuhteeseen, ”freelancereiksi”.

”Freelancer” on usein nuori henkilö, joka tekee pätkätöitä samanaikaisesti kahdelle tai useammalle yritykselle.

Esimerkiksi Etelä-Suomessa tällaisia yrityksiä ovat ruoankuljetuspalvelu Foodora, ruokalähettipalvelu Wolt ja sanomalehtiä jakava Earlybird.

”Freelancer” on usein nuori henkilö, joka tekee pätkätöitä samanaikaisesti kahdelle tai useammalle yritykselle. Työsuhteet ovat yleensä määräaikaisia ja osa-aikaisia tai lyhyitä päivän, parin keikkoja.

Kaikki työsuhteen tunnusmerkit kuitenkin täyttyvät, sillä ”freelancerit” eivät voi itse päättää, milloin ja missä he tekevät työtään, vaan työtä on tehtävä silloin, kun työnantaja määrää eli kun ruoka tai sanomalehti pitää toimittaa perille.

Lisäksi yritys voi kuljetusten aikana antaa työn tekemistä koskevia ohjeita, ainakin ruokalähettien kohdalla näin tapahtuu.

Koska jotkut yritykset ovat nyt keksineet tällaisen kikkailun, aiheuttaa se sen, ettei työntekijällä ole työterveyshuoltoa, eikä työstä kerry eläkettä eikä hänellä ole sairastuessaan oikeutta sairausajan palkkaan, hänelle ei makseta lomakorvausta eikä hän saa korvausta omien työvälineidensä käytöstä esimerkiksi puhelimesta ja polkupyörästä tai autosta. Jos työntekijälle sattuu onnettomuus työtehtävässä, ei ole vakuutusta, joka korvaisi, ellei työntekijä ole itse maksanut sitä.

Tällaisesta toiminnasta aiheutuu mittavia yhteiskunnallisia menetyksiä sosiaaliturva- ja eläkemaksujen jäädessä kertymättä. Kyse on työntekijälle kuuluvan ansion varastamisesta. Lisäksi ne vääristävät yritysten välistä kilpailua.

Esimerkiksi Earlybird jakaa sanomalehtiä, muun muassa Helsingin Sanomia, ja saa kilpailuetua muihin lehtiä jakaviin yrityksiin sillä, että se pidättää työntekijöidensä palkasta vain ennakonpidätyksen, mutta se ei maksa lehdenjakajiensa ryhmähenkivakuutusmaksua, sosiaaliturvamaksua, tapaturmavakuutusmaksua, työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua.

Epäreilua.

Työntekijälle kuuluvia, perustavaa laatua olevia oikeuksia ovat palkan lisäksi oikeus työsopimukseen, sairauslomaan, eläkkeeseen ja työterveyshuoltoon. Lisäksi työntekijän kuuluu saada korvaus omien työvälineiden ja ajoneuvon käytöstä ja hänen tulee voida käyttää työpaikan sosiaalitiloja.

Kysyin ministeriltä, miksi työsuojeluviranomainen, jonka pitäisi valvoa työsopimuslain noudattamista, ei ole puuttunut edellä mainittuihin epäkohtiin. Tai, jos työsuojeluviranomainen on selvittänyt asiaa, mutta tullut siihen tulokseen, että työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty, niin millä perusteella tähän on päädytty.

Kysyin myös, mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä selvittääkseen, ovatko freelancerit työsuhteessa vai eivät. Ja onko ministerillä tietoa, kuinka paljon Suomessa jää sosiaaliturva- ja eläkemaksuja maksamatta freelancer-työsuhteisiin pakottamisen takia.

Tahdon pysäyttää ja kääntää kehityksen, jossa jotkut yritykset kiertävät työsopimuslakia.

Muutoin tämä tulee tarkoittamaan eriarvoistumista ja että tulevaisuudessa on entistä enemmän köyhiä eläkeläisiä. Se tietää myös työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan rahoitukseen vajetta.

Satu Taavitsainen
Kansanedustaja (sd.)
Mikkeli

Uusimmat uutiset

Kommentoidut