Puheenvuoro: Savonlinnalla ei ole varaa menettää plastiikkakirurgiaa

Hyvät savonlinnalaiset, mikkeliläiset sekä arvoisat päättäjät: Maakuntamalli on antanut meille mahdollisuuden säilyttää sekä Savonlinnan että Mikkelin keskussairaalat päivystävinä ja laajasti alueidemme ihmisten terveydenhoidosta huolehtivina sairaaloina.

Mikkelin alueen asukasmäärä on isompi ja sinne on päätetty keskittää alueemme laajempi takapäivystys. Se tarkoittaa, että Mikkelin sairaalassa on 7/24 jatkuvasti sekä ortopedinen että pehmytkirurgipuolen päivystys. Savonlinnassa riittää ns. yhdenkertainen kirurgipäivystys eli yksi kirurgi vastaa päivystystarpeista.

Valtiovallan kehittämisasetukset, jotka on jonkun ”hihasta” vedetyt, eivätkä perustu mihinkään lääketieteelliseen näyttöön, tuovat molemmille sairaaloille vaikeuksia, koska tällä hetkellä alueidemme potilasmäärät ovat liian pieniä kehittämisasetuksen vaatimuksiin nähden esimerkiksi nivelkirurgiassa ja erilaisissa syöpähoidoissa.

Nivelkirurgia on noussut kuumaksi perunaksi. Molemmat sairaalat haluaisivat nivelkirurgian itselleen. Se on volyymiltaan suurin. Ammattitaitoisten ortopedien tekemänä leikkaukset ovat lyhytkestoisia, vähän jälkihoitoa vaativia, ja leikkausta edeltävä hoitokin on järjestetty pääosin avohoitoon. Se kuormittaa sairaalaa mahdollisimman vähän ja tuo tasaisen rahavirran tullessaan.

Näkisin kuitenkin, että tämä huippuunsa hiotun, kapean nivelkirurgian varassa ei Savonlinnan alueen ihmisten laajempi terveydenhoito tule onnistumaan. — Helena Puonti

Näkisin kuitenkin, että tämä huippuunsa hiotun, kapean nivelkirurgian varassa ei Savonlinnan alueen ihmisten laajempi terveydenhoito tule onnistumaan.

Savonlinnan sairaalan helmi on plastiikkakirurginen osaaminen. Se toimii joka vaiheessa, kirurgian ja onkologian poliklinikalla, leikkaussalissa ja osastoilla. Savonlinnassa on taitava ja ajan tasalla oleva patologian yksikkö sekä sytostaattihoitoyksikkö.

Plastiikkakirurginen osaaminen sisältää rintasyövän hoidon, mikä on maailman huipputasoa huolimatta siitä, että uusia rintasyöpiä alueellamme on vain noin 80 vuodessa (keskittämisvaatimus on 150/v).

Plastiikkakirurgian osaaminen sisältää myös erilaiset haavanhoidot: diabeetikkojen jalkaongelmat, painehaavojen ynnä muiden infektiohaavojen hoidot, jotka lisääntyvät koko ajan ikääntyvässä väestössämme. Mikkelin sairaalassa ei ole tätä plastiikkakirurgista perinnettä.

Plastiikkakirurginen osaaminen Savonlinnassa tuo kirurgian poliklinikalle 1 800 potilaskäyntiä vuodessa.

Onkologian poliklinikalla on 1 200 käyntiä vuodessa, ortopedian poliklinikkakäyntejä on näitä vähemmän, 1 500 potilaskäyntiä vuodessa.

Onko Savonlinnalla varaa heittää tämä plastiikkakirurginen osaaminen menemään? 

Savonlinnassa ei ole plastiikkakirurgiaa, jos rintasyövän hoito siirretään Mikkeliin. Savonlinnassa ei ole silloin patologian yksikköä, ei ole onkologia, eikä sytostaattihoitoyksikköä. Röntgenin ja isotooppiosaston käyttö kuihtuu, koska nivelkirurgia ei vaadi monimutkaista haasteellista diagnostiikkaa toisin kuin syöpäkirurgia.

Tällä hetkellä röntgenosastollamme on nykyaikainen laitteisto, leikkaussali on moderni ja koko sairaalan tilat on pidetty asianmukaisessa kunnossa.

Tällä hetkellä röntgenosastollamme on nykyaikainen laitteisto, leikkaussali on moderni ja koko sairaalan tilat on pidetty asianmukaisessa kunnossa.
Miten käy sairaalan henkilöstön työllisyyden? Onko sairaalalla varaa heittää suuri osa henkilökuntaa pois? Miten ortopedisellä osaamisella hoidetaan laajasti alueen ihmisten tarvitsemat terveyspalvelut? Se ehkä näennäisesti tuo enemmän ”helppoa” rahaa, mutta sen seurannaisvaikutukset vievät hyödyn pois.

Näkisin, että plastiikkakirurgian osaamisen säilyttäminen Savonlinnan sairaalassa on meille mahdollisuus. Monet ympäristömaakunnat ovat vaikeuksissa lisääntyvän rintasyöpähoidon järjestämisessä ja jo nyt olemme saaneet Savonlinnaan paljon potilaita ympäristömaakunnista. Tämä tulee jatkumaan enenevässä määrin valinnanvapauden lisääntyessä, kun plastiikkakirurgian osaaminen pidetään huipputasolla.

Mikkelin sairaala tarvitsee nivelkirurgian, koska heidän pitää pystyä järjestämään ympärivuorokautinen ortopedian päivystys. Savonlinnassa voidaan tehdä muuta ortopediaa kuin nivelkirurgia, ja Mikkeli on luvannut sitoutua auttamaan tässä Savonlinnaa.

Toki nämä järjestelyt tuovat ongelmia potilaille, kun he joutuvat matkustamaan vähän kauemmaksi hoitoon. Vastuu tästä on valtiovallan järjettömällä keskittämispäätöksellä.

Pitäisin tärkeänä, että sekä Savonlinnassa että Mikkelissä olisi toimivat ja kehityskelpoiset keskussairaalat, jotka pystyvät huolehtiman alueidemme terveydenhuollosta. Ilman hyvää yhteistyötä tämä ei onnistu.

Helena Puonti
Plastiikkakirurgi
Savonlinna