Puheenvuoro: Ei pidä käpertyä kuntarajojen sisälle

Tilastot kertovat karun totuuden. Vuonna 2017 Etelä-Savon asukasmäärä väheni 1 719 henkilöllä ja kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä asukasmäärä oli vähentynyt jo 1 400 henkilöllä.

Maakuntamme väkiluku voi olla 1.1.2020 noin 135 000 asukasta, jos sama tahti jatkuu.

Etelä-Savon kuntien on löydettävä eväitä elinvoimansa vahvistamiseksi ja ratkaisuja muutostrendien hidastamiseksi, jopa suunnan kääntämiseksi. Kaikki kunnat tarvitsevat lisää asukkaita, työtä ja verotuloja.

Maakuntamme työvoimasta sekä sen saatavuudesta on pidettävä huolta. Jo nyt maakuntamme yritykset kärsivät työvoimapulasta.

Olemme Suomen ikääntynein maakunta. Alle 15 vuotiaita väestöstä on 13 prosenttia ja yli 65 vuotiaita 29,2 prosenttia.

Väestöllinen huoltosuhde eli yleisesti tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa varsinaisen työvoiman määrään on maan korkein 70,6. Koko maan keskiarvo on 59,1.

Maakuntastrategian kolme kärkeä ovat: metsä, vesi ja ruoka.

Nämä ovat elementit, joihin Etelä-Savon kasvupotentiaali nojaa.

Miten kunnat ovat huomioineet maakuntastrategian kärjet omissa strategioissaan?

Kaikilla olisi oltava kirkkaana mielessä yhteinen Etelä-Savon tulevaisuuden tahtotila! Etelä-Savo rakentaa elinvoimaa, hyvinvointia ja kasvua kolmeen kärkiteemaan perustuvan erityisosaamisen ja yritystoiminnan avulla.

Maakunnan yhteinen tahtotila hankkeineen ei toteudu läheskään kaikissa kuntastrategioissa.

Onko käperrytty liiaksi oman kunnan rajojen sisälle?

Kunnat kilpailevat niin työpaikoista, yrityksistä kuin työvoimasta ja asukkaista — on syytä huomioida myös muu ympäröivä maailma. Paikallisuus on noussut uuteen arvoon, mutta kilpailijoita emme saa unohtaa; kasvukeskuksia ja muita maakuntia.

Mitä paremmin kunnat ja maakunta pystyvät valjastamaan resurssinsa palvelemaan yrityksiä, sitä enemmän yritykset työllistävät, maksavat verotuloja ja luovat uusia palveluja.

Elinvoimainen maakunta kuntineen on yritysmyönteinen. Osaoptimointi ei ole ratkaisu. Etelä-Savo on juuri niin vahva kuin sen kunnat. Me menestymme niin hyvin kuin haluamme.

Nina Rasola, puheenjohtaja
Mirja Haavikko, toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät