Puheenvuoro: Savonlinna on huomioitava alkavalla hallituskaudella

Viime hallituskaudella Savonlinna sai kylmää kyytiä ja suuria lupauksia hallituksen toimesta. Kuuluisat kompensaatiot jäivät saamatta, mutta ymmärrystä kaupungin huolelle aluekehityksestä annettiin.

Parikkala—Syväoro-rajanylityspaikan avaaminen kansainväliselle henkilöliikenteelle on Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta merkittävä strateginen kehityshanke teollisuuden, matkailun ja palveluiden kehittämisen kannalta. Itä-Suomi tarvitsee tuekseen erityisiä toimia ja Parikkalan rajan kehittäminen toisi elinvoimaa lisää.

400 kilometrin säteellä Savonlinnasta asuu 10 miljoonaa ihmistä, joiden ostovoima ja matkailupotentiaali on huomattava. Liikennöinti ja rajanylitykset Parikkalassa ovat kasvaneet viime vuodesta ja alueen yrittäjät ovat sitoutuneet rajan kehittämiseen.

Parikkala—Syväoron kansainvälistäminen on ollut jo vuosikymmenten ajan alueen maakuntaliittojen, kuntien ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen intressi.

Venäjän valtio on tehnyt virallisen esityksen rajanylityspaikan statuksen muuttamisesta toukokuussa 2015 ja uudelleen huhtikuussa 2017. Nyt tarvitaan Suomen hallituksen tuki asian edistämiseksi.

Savonlinnan seudun aluekehityksen kannalta ja turvallisuuden vuoksi seutu tarvitsee jatkossakin päivystävän sairaalan, jonka yhteispäivystysyksikössä toimii keskeisten erikoisalojen päivystys.

Päivystys- ja keskittämisasetuksia muuttamalla tai kirjaamalla päivystävän keskussairaalan asema sotelainsäädäntöön takaisi alueen työ- ja koulutuspaikkojen säilymisen ja ennen kaikkea palvelujen saavutettavuuden. Keskittämisasetus tulee muuttaa laatuperustaiseksi nykyisten kappalemäärärajojen sijaan.

Keskittämisasetus tulee muuttaa laatuperustaiseksi nykyisten kappalemäärärajojen sijaan.

Loma-asukkaat ja matkailijat moninkertaistavat seudulla oleskelevan väestön määrän, jolloin myös palvelutarve kasvaa. Oopperajuhlilla Olavinlinnassa vierailee vuosittain noin 70 000 henkilöä, mikä on huomioitava myös päivystysvalmiudessa ja varautumisessa joka vuosi.

Savonlinnan kokonaispinta-ala on 3 597 km², mistä 1 354 km eli 38 % on vesistöä. Kaupungin maantiede on vesistön rikkomaa ja todelliset välimatkat pitkiä. Savonlinna on esittänyt kaupungin nimeämistä saaristokunnaksi ja saaristoisuuden aiheuttamien kustannusten huomioimisesta valtionosuuksissa. Syrjäisyysluvun laskentaa tulisi kehittää niin, että laskennassa huomioidaan todelliset asiointietäisyydet linnuntie-etäisyyden sijaan.

Savonlinna haki kompensaationa ensin yli 400 ja myöhemmin yli 200 korkeakoulujen aloituspaikkaa. Korkeakouluihin ja ylipäätään osaamiseen panostaminen on oltava hallitusohjelman keskiössä, sillä koulutus on tulevaisuusinvestointi.

Savonlinna on Suomen suurin mekaanisen puunjalostuksen keskittymä. Puurakentamisen koulutusohjelman laajentaminen ja investoinnit Kuitulaboratorion ympärille rakentuneeseen biotuotetekniikan keskukseen ovat tärkeä lisäarvoa ja tulevaisuuden työtä synnyttävä investointi.

Teknologiapuistoon on saatu panostuksia Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta ja maakuntaliitolta. Valtion tuki biotuotetekniikan keskuksen edelleen kehittämisessä olisi äärimmäisen tärkeää.

Vetoan kaikkien puolueiden edustajiin Savonlinnan huomioimiseksi hallitusneuvotteluissa ja tulevalla hallituskaudella.

Anna-Kristiina Mikkonen
Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)