Puheenvuoro: Hallituksen työllisyystavoite on toteutumassa

Suomi keikkui kolme vuotta sitten kuilun partaalla. Pitkin vaalikautta on riittänyt epäilijöitä, joiden mukaan hallitus tulee epäonnistumaan.

Suomalaiset ovat kuitenkin yhdessä tehneet ”mahdottomasta” mahdollisen. Talous kasvaa, työllisyys paranee ja valtion velkaantuminen on taittunut.

Hallituksen kunnianhimoinen tavoite työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin on lähellä toteutumista. Tämän hallituskauden aikana jo yli 90 000 uutta ihmistä on saanut työpaikan.

Työ on kestävin tapa kitkeä köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Riittävän korkea työllisyysaste takaa sen, että voimme pitää kiinni hyvinvointiyhteiskuntamme koulutus-, eläke- ja hoivapalveluista.

Suomen nousun jatkuminen on kiinni osaamisesta ja oikealla tavalla koulutetusta porukasta. Talouskasvu voi seisahtua työvoiman tarpeen ja työttömien työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaan. Työvoimapulaa esiintyy niin maantieteellisesti kuin tietyillä toimialoilla myös meillä Etelä-Savossa.

Viime viikolla kehysriihessä hallitus kertoi tuntuvasta panostuksesta työllisyystoimiin ja koulutukseen, jotta kasvun esteet saataisiin poistettua ja työllisyys kasvaisi entisestään.

Lyhytkestoisilla koulutuksilla kannustetaan pikaisiin alanvaihtoihin ja työvoiman liikkuvuusavustuksilla muuttamiseen työn perässä. Jotta työnhakijat löytävät työtä ja yritykset osaavaa työvoimaa, yritysten tarpeista lähtevään, nopeaan muunto- ja jatkokoulutukseen satsataan.

Oma muuntokoulutuspaketti kohdennetaan kasvavalle ja työvoimapulasta kärsivälle tieto- ja viestintätekniikka-alalle.

Työttömyysetuuden rajoituksia poistetaan, jotta ihmisten olisi mahdollista päivittää osaamistaan ja jopa työllistää itsensä joutumatta pelkäämään tukien menettämistä.

Työllisyystoimien lisäksi olen iloinen perhevapaauudistuksen etenemisestä.

Jatkossa työttömyystuella voi opiskella puoli vuotta. Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukena tai starttirahana työttömän ryhtyessä yrittäjäksi.
Syksyyn mennessä hallitus miettii lisätoimia, jotta työttömyystukea saavien olisi aina kannattavaa ottaa vastaan myös lyhytaikaista ja epäsäännöllistä keikkatyötä.

Hallitus haluaa myös auttaa ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia saada töitä. Täsmätoimilla tuetaan nuorten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden, perhevapaalta palaavien ja sellaisten työnhakijoiden työllistymistä, joilla on esimerkiksi puutteelliset digitaidot.

Kehysriihessä tehtiin myös viilauksia aktiivimalliin: te-palveluihin palkataan lisää henkilöstöä ja työllisyysmäärärahoja kasvatetaan. Jatkossa työttömät voivat osoittaa aktiivisuutta myös omaehtoisella opiskelulla ja osallistumalla esimerkiksi järjestöjen koulutuksiin.

Työllisyystoimien lisäksi olen iloinen perhevapaauudistuksen etenemisestä. Pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja korotetaan työmarkkinatuen tasolle eli noin 80,5 euroa kuukaudessa.

Yksin lasta hoitavan äidin vanhempainvapaata pidennetään siten, että äidille tulee oikeus pitää myös kahden vanhemman perheessä isälle kuuluva isyysvapaa. Monikkoperheiden isien isyysvapaita pidennetään. Adoptioperheiden vanhempainvapaita pidennetään yhtä pitkiksi kuin muillakin perheillä ja adoptiotukea korotetaan.

Kehysriihestä tuli joukko hyviä toimia, mutta ensi kaudella on saatava aikaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja perhevapaauudistus. Sirpaleiset mallit on päivitettävä vastaamaan tätä päivää.


Hanna Kosonen
kansanedustaja (kesk.)
Savonlinna