Savonlinnan Seudun Yrittäjien puheenvuoro: Elinkeinopolitiikan kehittäminen alkaa tosiasioiden myöntämisestä

Savonlinnan Seudun Yrittäjien hallitus sai mahdollisuuden tavata kaupunginjohtaja Janne Laineen ja elinkeinojohtaja Janne Weanderin kaupungin yritysyhteistyöhön ja elinkeinopalveluihin liittyen. Pyrkimyksenämme oli tiivistää yhteistyötä elinkeinopalveluiden kanssa Savonlinnan kehittämiseksi.

Sovimme yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kerääväämme palautetta yrittäjiltä. Vielä tässä vaiheessa menettelytapamme sai kehuja. Pyysimme Itä-Savossa 4.2.2019 julkaistussa mielipidekirjoituksessa yrittäjiltä ja elinkeinoelämän edustajilta kysymyksiä ja kommentteja Savonlinnan elinkeinopalveluista ja lupasimme tulevassa tapaamisessa pyytää kaikkiin kysymyksiin vastaukset kaupunginjohtajalta ja elinkeinojohtajalta.

"Palautteen sisällöstä ja suuresta määrästä voitiin jo todeta, että huolemme Savonlinnan elinkeinopalveluiden tilasta ei suinkaan ollut turha"

Kysymyksiä tuli muutamassa päivässä paljon ja pidimme kaksi tapaamista kaupungintalolla kommenttien läpikäymiseksi. Palautteen sisällöstä ja suuresta määrästä voitiin jo todeta, että huolemme Savonlinnan elinkeinopalveluiden tilasta ei suinkaan ollut turha ja että nämä eri tahoja mietityttäneet asiat oli tärkeää nostaa nyt esille.

Keskusteluista kirjoitettiin muistio, jonka kaikki paikalla olleet SSY:n hallituksen jäsenet allekirjoittivat ja tämän jälkeen muistio lähetettiin edelleen kaupunginjohtaja Janne Laineen ja elinkeinojohtaja Janne Weanderin kommentoitavaksi. Kaupunginjohtaja sekä elinkeinojohtaja esittivät muistioon sellaisia muutoksia ja lisäyksiä, joita SSY:n hallitus ei voinut hyväksyä, koska ne eivät mielestämme vastanneet keskustelun todellista kulkua.

Myöhemmin Janne Laine ja Janne Weander ovat ilman SSY:n lupaa lähettäneet Savonlinnan elinkeinojaostolle muistiosta oman versionsa, jossa näkyvät heidän tekemänsä muutokset ja lisäykset. Elinkeinojaostolle ei ollut kuitenkaan mainittu, että kyseessä on karsittu pöytäkirja, eivätkä SSY:n hallituksen jäsenet ole hyväksyneet ko. pöytäkirjaa. Katsoimme oikeutetuksi lähettää elinkeinojaostolle nähtäväksi myös alkuperäisen SSY:n hallituksen allekirjoittaman pöytäkirjan.

"Kuka tahansa voi pyytää kysymykset itselleen"

Yhteistä näkemystä keskustelujen ja muistion sisällöstä ei ole löytynyt ja olemme päättäneet reilun pelin hengessä olla julkaisematta muistiota. Lähetämme esitetyt kysymykset ilman vastauksia kaikille jäsenyrityksillemme ja kuka tahansa voi pyytää kysymykset itselleen myös sähköpostitse savonlinnanseudun@yrittajat.fi.

Kehitettävät asiat on nyt avoimesti tuotu kaupunginjohtajan ja elinkeinojohtajan tietouteen ja odotamme asioihin tapahtuvan muutosta. Toimivat elinkeinopalvelut ja siten menestyvä yritystoiminta on ehdoton edellytys koko kaupungin menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta.

"Yrittäjinä koemme ensimmäisen askeleen kehittämisessä ja kehittymisessä olevan tosiasioiden myöntäminen"

Yrittäjinä koemme ensimmäisen askeleen kehittämisessä ja kehittymisessä olevan tosiasioiden myöntäminen. Vasta tämän jälkeen päästään varsinaiseen kehittämiseen. Koemme, että elinkeinopalveluissa tätä askelta ei olla valmiita ottamaan. Mielestämme yrittäjiltä saatu palaute kannattaisi ottaa tosissaan, ottaen huomioon mm. Savonlinnan heikon menestymisen Kuntarankingissa ja Elinkeinopoliittisissa mittaristoissa. Elinkeinopalvelut ovat onnistuneet monissa asioissa, mutta monissa asioissa on myös kehittämisen varaa.

Me Savonlinnan Seudun Yrittäjien hallituksessa katsomme tämän asian osaltamme loppuun käsitellyksi ja haluamme jatkossa käyttää energiamme Savonlinnan elinkeinoelämän kehittämiseen positiivisen kautta, yhteistyössä kaikkien halukkaiden kanssa!

Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry:n hallitus

Tiina Seppänen pj., Antti Naukkarinen vpj., Mikko Väisänen vpj. Heikki Härkönen, Elina Loukes, Oskari Malkki, Kari-Matti Markus Eero Piironen Reetta Sahinjoki, Jarkko Wuorinen