Puheenvuro: Karhisen ehdotukset käytäntöön

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoivat kesäkuussa 2018 Reijo Karhiselle tehtäväksi selvittää, millä keinoin maatalouden yrittäjätuloa voitaisiin nostaa vuositasolla 500 miljoonaa euroa. Taustalla se, että yrittäjätulo on pudonnut lähes 70 % viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Karhisen raportti sisältää paljon tuttuja asioita. Joitakin uusia avauksia on hyvä nostaa esille sillä ne vaativat myös lainsäätäjiltä työtä ja niihin uuden eduskunnan on syytä tarttua.

Kun kuluttaja haluaa kotimaista, on sen oltava helposti tunnistettavissa ja ostettavissa.

Kilpailulain mukaan Suomessa kaksi suurinta kauppaketjua ovat määräävässä markkina-asemassa. Karhinen toteaa kuitenkin, että tämä lain tulkinta on jäänyt ”kuolleeksi kirjaimeksi” eli se ei vaikuta kauppojen toimintaan eikä viranomainen sitä valvo.

Näyttääkin siltä, että kilpailuviranomaisen toiminta on ennemminkin mahdollistanut kaupan aseman vahvistumisen. Karhinen toteaa myös, että päivittäistavarakaupan kannattavuus on Suomessa eurooppalaisittain erittäin hyvä.

Ratkaisuksi esitetään määräävässä markkina-asemassa olevien kaupan toimijoiden velvoittaminen myymään tukkukaupoistaan pienille toimijoille tuotteita samaan hintaan, joilla ne myyvät niitä sisäisesti. Tämä avaisi keskittynyttä markkinaa.

Karhinen vertaa tätä Valion tilanteeseen, joka joutuu myymään maitoa omakustannushintaan mm. kaupalle. Tämä itse asiassa selittää osaltaan sen, miten kauppa pystyy ”saalistushinnoittelemaan” omalla tuotemerkillään olevilla maitotuotteilla.

Toinen hyvä ehdotus on kotimaisten tuotteiden esillepanon parantaminen. Tällä hetkellä parhaat paikat annetaan kaupan omille tuotemerkeille ja kotimaiset merkkituotteet ovat siellä, minne sattuvat mahtumaan.

Kun kuluttaja haluaa kotimaista, on sen oltava helposti tunnistettavissa ja ostettavissa. Kaupan edustajat kehuvat myyvänsä kotimaista, miksi sitä ei voisi edistää? Esteet tälle ovat tekosyitä.

Kolmas erinomainen ehdotus on kaupan keräämän kuluttajatiedon avaaminen muulle ketjulle. Tällä hetkellä erilaisilla korteilla kerätään yksityiskohtaista tietoa kuluttajakäyttäytymisestä. Ainoa taho, joka tästä tällä hetkellä hyötyy on kauppa.

Informaatio on keskeisessä roolissa, millä tavoin kuluttajia voidaan palvella entistä paremmin ja, että koko elintarvikeketju pystyy siihen vastaamaan. Ja vastaamaan niin, että siitä saatava hyöty jakautuu koko ketjulle.

Karhinen esittää, että päivittäistavarakaupan toimijat luovat edellytykset sille, että niiden hallussa olevat asiakastiedot ovat avattavissa korvauksetta asiakkaan luvalla kolmansille osapuolille. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa tähän sekä juridisen oikeutuksen pelisääntöineen että viime kädessä myös asiakkaan toiveesta suoranaisen velvoitteen.

Koko Karhisen raportin keskeisen viestin voi tiivistää tähän sitaattiin: ”Päivittäistavarakauppa on saatava mukaan aidon win-win kumppanuuden hengessä, vastuullisuutta ja datan avoimuutta korostaen”. Tätä tavoitetta on helppo tukea ja vaikea kenenkään järkiperustein vastustaa.

Vesa Kallio
Toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Savo

Vilho Pasanen
Toiminnanjohtaja
MTK-Pohjois-Karjala