Puheenvuoro: Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen pitää valmistautua nyt

Jos nykyhallitus ei syö täysin sanojansa, on jo aivan lähitulevaisuudessa edessämme kaupungillemme tärkein kasvumahdollisuus vuosikymmeniin — Parikkala–Syväoron rajaylityspaikka.

Valmistautumisaika on lyhyt, siksi hihat on käärittävä nyt ja kehitettävä suunnitelmallisesti osaamista ja palveluja maksimaalisen hyödyn turvaamiseksi. On mietittävä kaikki mahdollisuudet hyödyntää materiaali- ja asiakasvirtoja niin logistiikan kuin matkailunkin osalta. On markkinoitava etukäteen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin ja Venäjän sijoituspiireille, investoreille ja kiinnostuneille yrityksille, esimerkiksi Pietarin ja Moskovan teollisuuskauppakamarien kanssa yhteistyössä.

Savonlinnan kaupungin ja alueen yritysten tulee hyvässä yhteistyössä huolehtia seuraavista elinvoiman kehittymistä mahdollistavista toimenpiteistä:

Kaavoitus ja investoinnit: Järkevällä ja ennakoivalla kaavoituksella on mahdollistettava liikenne- ja asiakasvirtojen hyödyntäminen sekä uusien investointien saaminen alueelle. On koottava tonttitarjonta ja sijoitusvalmiit investointikohteet yhteen venäjän- ja englanninkieliseksi tarjonnaksi. On oltava asiansa osaavat yhteyshenkilöt.

Tornihotellin rahoituskierros on laitettava vielä kertaalleen tulille ja annettava Olavinkadun ’omppuhotellille’ lähtösysäys. On syytä edesauttaa muidenkin matkailuinvestointien käynnistymistä. Alueen systemaattinen markkinointi aloitettava kohderyhmille hyvissä ajoin ennen rajanylityspaikan aukeamista.

Liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet ja opastus: On huolehdittava valtatien 14 edunvalvonnasta siten, että se saadaan parannettua osittain kolmikaistaiseksi. On kehitettävä lentoliikennettä siten, että voidaan kasvattaa matkailua ja lanseerata uusia matkailutuotteita. Suunnittelussa on otettava huomioon eurooppalaisten kiinnostus vierailla kauttamme Venäjällä ja käydä samalla omissa kohteissamme sekä venäläisten lentomatkustajia kiinnostavat ulkomaankohteet. Omien kohteidemme opastusta, informaatiota ja digitaalisia matkailupalveluja on kehitettävä uusia matkailijaryhmiä silmällä pitäen. On tarjottava matkailijoille vihdoinkin ilmainen wifi-verkko, ainakin keskusta-alueella kesäaikaan.

Palvelumuotoilu ja palvelujen kehittäminen: On panostettava venäjän kielen koulutukseen ja venäjänkielisen/englanninkielisten palvelun kehittämiseen. Palvelutarjonnassa on panostettava selkeään asiakasprosessiin, toimiviin tuotteisiin ja hyvään asiakaskokemukseen sekä venäläisen kulttuurin ymmärtämiseen. On kehitettävä kohderyhmää kiinnostavia tapahtumia. Olemme maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa.

Vapaa-ajan asuntokohteet: Purku-uhan alla olevia vuokra-asuintaloja on alettava myymään edullisiksi vapaa-ajan asunnoiksi, jotta pystytään jatkamaan vierailujen kestoa ja saamaan asiakkaat tulemaan useammin uudelleen. Myös venäläiset investorit olisivat kiinnostuneita suuremmista kokonaisuuksista. Lyhentyvän matkan myötä Pietariin myös rantakohteiden kiinnostus kasvaa, kun huomioimme alentuneet hinnat.

Yhteyksien hyödyntäminen: Savonlinnan kaupungilla, alueen yrityksillä ja toimijoilla on pitkäaikaiset yhteydet Venäjälle. Nyt on aika nostaa yhteistyö uudelle tasolle.

Mahdollisuuksia yhteistyölle on paljon: esimerkiksi terveysmatkailu ja terveydenhoitopalvelut, kalastusmatkailu, koulutusvienti, teknologiapuisto Kuitulaboratorioineen, metsäosaaminen ja puunjalostus, alueen yritysten tarjonta sekä työvoiman liikkuminen.

Itä-Savon Uusyrityskeskus on laatinut jo seikkaperäisen venäjänkielisen oppaan yrityksen perustamiseen Suomessa. Yritystoiminnastaan luopuville yrityksille voisi hyvinkin löytyä sopiva jatkaja venäläisestä yrityksestä.

Pitää muistaa, että Savonlinnan torilta on Lahdenpohjan torille Laatokan rantaan vain 90 kilometriä. Venäjän puolella Kannaksella kulkeva uusi moottoritie A121 on valmis. Meidän on syytä myös olla valmiita kun Parikkalan rajanylityspaikka muuttuu kansainväliseksi.

Arto Tolvanen

Yrittäjä,

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen

hallituksen puheenjohtaja

Savonlinna

Savonlinna