Puheenvuoro: ”Normaalikoulu todisti, että pienikin voi olla kaunista ja laadukasta”

”Savon nuori seminaari, tervetultuasi tänne virran vieremille, missä vehmas saari kantaa linnan uljahimman, suuret muistot iki, jossa kohoo tornit jylhät taivaankantta liki. Kun sä saavut, sytytämme riemuin juhlavalot, vaikk’on pienet peltotilkut, matalaiset talot. Helmen kauniin kätkee usein pieni simpukkainen. Ei oo aina onni parhain suuruus, mahti mainen.”

Näin kirjoitti runossaan savonlinnalainen kauppaneuvoksetar Helmi Auvinen Savonlinnan seminaarin avajaisissa 66 vuotta sitten. Savonlinnan seminaari perustettiin vuonna 1952, ja samalla sai alkunsa nykyisen koulumme edelläkävijä, Puistokadun kansakoulun harjoitusluokat opettajaksi opiskelevien opetusharjoittelua varten.

Savonlinnan seminaarin kansakoulun toiminta käynnistyi syksyllä 1963. Koulussa oli tuolloin 13 opettajaa, seitsemän kansakoululuokkaa ja neljä kansalaiskoulun luokkaa.

Koulun toiminnan ensimmäiset vuodet osuivat samaan aikaan peruskoulun valmistelun ja opettajankoulutusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Savonlinnan seminaarin toiminta päättyi heinäkuussa 1973, jolloin se siirtyi Joensuun korkeakoulun alaiseksi. Opiskelijamäärät alkoivat kasvaa varsin ripeästi. Normaalikoululle tarvittiin lisää harjoitteluluokkia.

Savonlinnan seminaarin kansakoulun toiminta käynnistyi syksyllä 1963. — Mikko Ripatti

Vuonna 1986 koulumme toiminta laajentui kolme rinnakkaisluokkaa käsittäväksi ala-asteen kouluksi. Tuolloin koulumme sai uudisosan, jolloin oppilasmäärä kasvoi 250 oppilaasta nykyiseen 360 oppilaaseen.

Vuonna 2000 Savonlinnan yliopistokampuksella ja Savonlinnassa elettiin vahvaa kehittämisvaihetta. Laajamittaisimmillaan kampuksen toiminta oli 2005, jolloin täällä työskenteli kaikkiaan lähes 2000 henkeä. Syksyllä 2008 koulussa käynnistettiin yläluokkien opetus ja ensimmäiset 9. luokkien oppilaat saivat päättötodistuksen koulustamme keväällä 2011.

Vuosina 2007–2009 siirrettiin Savonlinnasta Kansainvälisen viestinnän laitos Joensuuhun. Itä-Suomen yliopiston toiminta käynnistyi 2010 alusta ja heti samana vuonna selvitettiin opettajankoulutuksenkin keskittämistä Joensuuhun. Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti kuitenkin jatkaa opettajankoulutusta Savonlinnassa. Syksyllä 2015 Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti jälleen selvittää opettajankoulutuksen asemaa sekä Joensuussa että Savonlinnassa.

Vuonna 2000 Savonlinnan yliopistokampuksella ja Savonlinnassa elettiin vahvaa kehittämisvaihetta. — Mikko Ripatti

Selvityksen perusteella yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 11.4.2016 siirtää opettajankoulutuksen harjoittelukouluineen Savonlinnasta Joensuuhun 1.8.2018 alkaen, samoin vielä jäljellä olleet matkailualan verkostoyliopiston sekä täydennyskoulutusyksikön.

Savonlinnan normaalikoulun toiminta päättyy 31.7.2018. Oppilaat siirtyvät Savonlinnan kaupungin koululaitoksen alaisuuteen pääasiassa naapurikouluna toimivan Talvisalon koulun oppilaiksi. Valtaosa henkilökunnasta siirtynee Savonlinnan kaupungin palvelukseen. Savonlinnan normaalikoulun perintöä yliopiston kouluna jatkaa Joensuuhun perustettava uusi Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Rantakylän normaalikoulu.

Toimintansa aikana Savonlinnan normaalikoulu saavutti merkittäviä asioita, erityisesti viime vuosina; Suomen ensimmäinen tablet-koulu syksyllä 2013, vuoden 2016 lopulla merkittävä maailmanlaajuisen teknologiayhtiö Applen myöntämä kansainvälinen tunnustus opetusteknologian käytössä, yliopiston palkinto vuoden 2016 parhaana viestijänä, huipputulokset kansallisessa oppimisen arviointitutkimuksessa tietotekniikan käytössä ja monilukutaidossa sekä kansainvälisesti arvostettu maailman taitavimpien opettajien palkinto opetusteknologian käytössä.

Normaalikoulu todisti, että pienikin voi olla kaunista ja laadukasta!

Selvityksen perusteella yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 11.4.2016 siirtää opettajankoulutuksen harjoittelukouluineen Savonlinnasta Joensuuhun.

Savonlinnan normaalikoulussa tehty ainutlaatuinen kehittämistyö sai viimeisinä vuosinaan huomattavaa tunnustusta, joka toi paljon alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä niin koululle, yliopistolle kuin Savonlinnalle. Koulu on toiminut kansallisena edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä niin eOppimisen kehittämisessä kuin valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä.

Opetushallituksen ja opettajankoulutuksen verkostojensa avulla se on levittänyt osaamistaan laajasti eri puolille Suomea sekä erityisesti Savonlinnassa. Koulun opettajat ovat olleet kysyttyjä opetusalan täydennyskouluttajia sekä oppimateriaalien laatijoita kansallisille kustantajille. Koulu on painoalueillaan taito- ja taideaineissa tehnyt vahvaa yhteistyötä Savonlinnan oopperajuhlien kanssa.

Omasta ja kouluni puolesta tahdon kiittää kaikkia lämpimästi kuluneesta lukuvuodesta ja yhteisistä vuosista. Koulun tärkein tehtävä on ollut oppilaiden kasvun ja oppimisen sekä opettajaksi opiskelevien ammatillisen kasvun tukeminen. Kasvu ja oppiminen ei aina ole helppoa. Uskon normaalikoulun antaneen vahvan perustan oppilaiden ja opiskelijoiden elämäntaipaleelle. Toivon antiikin kreikkalaisten kasvattajien hengessä, että teistä tulisi elämässänne ennen kaikkea onnellisia. Kanssanne on ollut hyvä kasvaa ja kehittyä.

Tahdon kiittää erityisesti teitä vanhemmat ja huoltajat, Savonlinnan kaupunki sekä kampuksemme henkilökunta vuosien saatossa saadusta erilaisesta ja monipuolisesta tuesta täällä Savonlinnan niin ainutlaatuisessa ympäristössä.

Kanssanne on ollut hyvä tehdä yhteistyöstä. Norssin henkilökunta, sivistyksen valon kannattelijat. Olette olleet hieno työyhteisö, alamme taitavimpia, määrätietoisia työnne kehittäjiä. Vuosien saatossa tekemällänne arvokkaalla työllä niin oppilaidemme kuin tulevien opettajien eteen on laajakantoiset ja pitkäaikaiset vaikutukset yhteiskuntamme rakentumiselle. Vaikka koulumme toiminta päättyy, työnne merkitys jää elämään.

”Helmen kauniin kätkee usein pieni simpukkainen.” Te oppilaat kannatta mukananne sisimmässänne tuota helmeä, ihmisen sisällään pitämää mahdollisuutta kehittyä lähes loputtomasti hyvyydessä, tiedoissa ja taidoissa. Antakaa tuon helmen säihkyä kirkkaana!

Mikko Ripatti
Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori 2000–2018