Jarkko Wuorinen muistuttaa puheenvuorossaan: Suomalaisten onnellisuus ja terveyspalvelut maailman huippuluokkaa

Viimeaikaisissa selvityksissä on päädytty tuloksiin, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Ja nyt lääketieteen tiedelehti Lancet on teettänyt maailmanlaajuisen vertailun terveyspalveluista.
Tuloksena oli, että Suomen terveyspalvelut ovat niin laadultaan kuin hinnaltaan maailman parhaita. Siis kustannukset laatu huomioiden hyvin kohtuulliset.

Moni varmaan tämän jälkeen hämmästyy, että miksi nyt sitten ollaan tekemässä sote- ja maakuntauudistusta, kun kerran meillä asiat ovat noin hyvin.

Kyse on monessa suhteessa siitä, että vaikka järjestelmämme laatu ja kustannukset ovat kansainvälisessä vertailussa ykkösluokkaa, niin kustannukset vain ovat tällä hetkellä etenkin pienemmille kunnille aivan liian suuret. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava vahvemmille hartioille, jotka pystyvät paremmin huolehtimaan kustannuksista ja silloin lähtökohtana ovat olleet suunnitellut uudet maakunnat.

Nykyisen hallituksen suunnitelmat ovat tähdänneet siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja vastuuta kyettäisiin jatkossa kontrolloimaan paremmin. Hallituksen linjaukset ovat olleet tavoitteita ajatellen oikean suuntaisia, mutta haasteeksi näyttää nyt tulleen valmistelun aikataulu ja päätösten läpivienti.

Varmaan sote-uudistuksen toteuttamisen kannalta olisi ollut parempi, että uudistusta olisi lähdetty tekemään siten, että mukana olisivat olleet myös oppositiossa olevat puolueet. Mutta laajalla poliittisella valmisteluryhmällä ei todennäköisesti olisi saatu aikaan nyt suunniteltua maakuntauudistusta ja valinnanvapautta, joten valittu hallituksen toimintatapa on hyvin ymmärrettävissä.

Suuren haasteen uudistusten toteuttamiselle on muodostanut maamme suurimpien kaupunkien johdon ja etenkin Helsingin pormestarin voimakas vastustus uudistuksen toteuttamiseen.

Hallitukselle pitää antaa tunnustus siitä, että se on parhaansa mukaan koettanut viedä tavoitteitaan eteenpäin. Se, että nyt uudistukset ovat viivästymässä, johtuu pitkälti siitä, että valmisteluja on jouduttu tekemään melkoisella kiireellä ja asioiden laajuus huomioiden ehkä valmistelun perinpohjaisuudessa on ollut haasteita. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tavoitteissa on aika hyvin pysytty uudistuksien sisällön osalta.

Kun kyse on laajoista poliittisista ja toiminnallisista muutoksista, niin silloin tarvitaan myös asioiden ennakkoselvittelyä. Tässä suhteessa maan hallitus on joutunut tinkimään toimintatavoistaan ja se tekee uudistusten läpiviennin poliittisesti hankalaksi.

Suuren haasteen uudistusten toteuttamiselle on muodostanut maamme suurimpien kaupunkien johdon ja etenkin Helsingin pormestarin voimakas vastustus uudistuksen toteuttamiseen. Ehkä hallituksessa ei osattu ennakoida näin voimakasta vastareaktiota, joka on varmaan vaikuttanut hallituksen sisäisiin linjauksiin.

Mutta vaikka suuremmat kaupungit voisivat paremmin vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista ja laajuudesta, niin silloin haasteeksi muodostuu, että pienemmät kaupungit ja kunnat jäävät paitsioon ainakin lähipalveluiden osalta.

Kun nykyinen sote- malli on niille liian kallis, niin meidän täytyy toivoa, että tämä sote- ja maakuntauudistus kuitenkin saadaan vietyä päätökseen.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja
Savonlinna

Uusimmat uutiset