Puheenvuoro: Maantielauttaliikenteen aikataulutus on isku saariston ihmisten arkeen ja sen elinkeinoille

Varsinais-Suomen Ely-keskus valmistautuu maantielauttaliikenteen kilpailutukseen, koska valtaosa Järvi-Suomen nykyisistä sopimuksista umpeutuu vuoden 2019 lopussa. Suomen 41 maantielautasta 14 sijaitsee Järvi-Suomessa. Ely-keskuksessa on suunniteltu, että ennen kilpailutuksen toteuttamista määritetään maantielauttaliikenteelle uusi palvelutaso ja esitys on, että vuoden 2020 alusta siirryttäisiin aikataulutettuun liikennöintiin. Nykyisin lossit liikennöivät ilman aikataulua tarpeen mukaisesti.

Ely-keskuksen ehdotus on merkittävästi ristiriidassa lain kanssa, sillä laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (2005/503) todetaan, että lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Nyt kuitenkin esitys lähtee siitä, että aikataulusta tulisi pääsääntö.

Aikatauluun siirtymistä Ely-keskus perustelee siten, että aikatauluun siirtyminen on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa. Minkäänlaisia ympäristövaikutusten arviointeja ei kuitenkaan esitetä. Onko valmistelija huomioinut sen, että todennäköisesti odottelu johtaisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiin odotuspaikoilla?

Ely-keskuksen toiminta lausuntoprosessin aikana on näyttäytynyt paikallistoimijoille erikoisena. Ensin kuntiin tuli viranhaltijoille sähköposti, jossa tiedusteltiin kunnan kantaa palvelutason muutokseen. Vähän tämän jälkeen ilmoitettiin, että Lausuntopalvelu.fi -palvelussa on avattu lausuntomahdollisuus myös muille toimijoille.

Tietoa ei ole, miten muita tahoja kuin paikallishallintoa on informoitu tästä mahdollisuudesta. Lausuntopalvelun kautta kunnillekin tuli selväksi, että kyse on laajamittaisesti koko Järvi-Suomen alueesta eikä vain yksittäisistä sopimuksista. Tässä vaiheessa maakuntien liitoista muodostuva Itä-Suomen neuvottelukunta reagoi voimakkaasti kannanotollaan vaatien heikennysten perumista.

Lossien aikataulua on kokeiltu 1990-luvun puolessa välissä. Tuolloin kokeilu todettiin epäonnistuneeksi.

Saaristolaissa (1981/494) on kirjattu, että valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut ja että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Ehdotettu palvelutason heikennys on vastoin lain henkeä.

Aikataulutus ruuhkauttaa losseja etenkin kesäaikaan, kun käyttäjämäärät nousevat ja aikataulujen ohella on muistettava, että jo nykyisin losseilla on tauot useamman kerran päivässä. Puunuitot pysäyttävät lisäksi liikenteen liki kolmeksi vartiksi.

Samoin tukkirekka vie yhden vuorovälin, koska kantavuusrajoitusten takia muita ajoneuvoja ei silloin kyytiin mahdu. Aikataulutettu liikennöinti olisi lisäkulu myös Itä-Suomelle elintärkeille puunkuljetuksille, mikä saattaisi heijastua myös puunmyyntihintoihin.

Lossien aikataulua on kokeiltu 1990-luvun puolessa välissä. Tuolloin kokeilu todettiin epäonnistuneeksi, se johti kilpa-ajoihin saaristoteillä lautalle ehtimiseksi ja lopulta aikatauluista luovuttiin.

Alun perin Lausuntopalvelun vastausaika oli 17.5. saakka, mutta nyt sitä on jatkettu 15.8.2019 saakka. Tähän mennessä lausuntoja on tullut 78 ja valtaosa niistä on muutokselle kielteisiä. Onko Ely-keskuksen tahtotila se, että maaseudun ja saaristolaisten arkea ja elinkeinotoimintaa hankaloitetaan oleellisesti?

Niina Kuuva
Puumala

Jarkko Wuorinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Etelä-Savo

Kaisa Ralli
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Sulkava

Anna-Kristiina Mikkonen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Savonlinna

Tauno Nurmio
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Enonkoski