Lenita Toivakka (kok.) Puheenvuorossaan: Työelämän epätasa-arvo ruokkii perhevapaiden jakaantumista epätasa-arvoa tukevasti, mikä taas vahvistaa vanhoja asenteita

Uudistuksessa ei ole kyse siitä, onko vanhemmilla oikeus hoitaa lapsiaan kotona. Kyse on siitä, millaisilla rakenteilla tuemme lasten kotihoitoa ja mitkä ovat näiden rakenteiden yhteiskunnalliset seuraukset.

Suomessa hoivavastuu perheissä on edelleen äideillä.

Vakiintuneet asenteet vanhemmuudesta ja niitä tukevat rakenteet johtavat erityisesti nuorten naisten osalta matalaan työllisyyteen ja altavastaajan asemaan työmarkkinoilla.

Vaikutukset kantavat koko eliniän aina eläkkeisiin saakka.

Perhevapaiden uudistamisen tarkoituksena on parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla sekä kehittää perheiden hyvinvointia.

Uudistusta puolletaan vahvasti niin kansalaisjärjestöissä, työmarkkinajärjestöissä, kuin suurimmassa osassa puolueitakin.

Perhevapaauudistus pidentää isien oikeutta vanhempainvapaaseen. Tällä hetkellä isät käyttävät vanhemmuuteen liittyviä etuuksia selvästi äitejä harvemmin.

Esimerkiksi kotihoidontuen käyttäjistä vain noin seitsemän prosenttia on miehiä.

Asenteiden on muututtava.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että molemmat vanhemmat osallistuvat tasapuolisesti lapsen arkeen.

Siinä missä äitien oletetaan olevan kotona pienten lasten kanssa, oletetaan isien viettävän arjet töissä.

Valitettavan usein työpaikoilla suhtaudutaan penseästi siihen, että isät jäävät kotiin hoitamaan omaa lastaan.

Perheet tekevät ratkaisunsa lasten hoivasta oman harkintansa mukaan, mutta taustalla piilevät syvään juurtuneet asenteet kotiäitiydestä sekä miesten ja naisten vinoutunut työmarkkina-asema.

Poliittisten päättäjien on tehtävä tasa-arvoa edistäviä päätöksiä.

Olemme tilanteessa, jossa työelämän epätasa-arvo ruokkii myös perhevapaiden jakaantumista epätasa-arvoa tukevasti, mikä taas vahvistaa vanhoja asenteita.

Kierteen katkaisemiseksi perhevapaauudistus on välttämätön.

Perhevapaiden jakautuminen tasaisemmin äitien ja isien välillä on niin työllisyyden, tasa-arvon kuin perhearjen sujuvuudenkin kannalta paras ratkaisu.

Uudistuksessa ei ole kyse siitä, onko vanhemmilla oikeus hoitaa lapsiaan kotona.

Kyse on siitä, millaisilla rakenteilla tuemme lasten kotihoitoa ja mitkä ovat näiden rakenteiden yhteiskunnalliset seuraukset.

Nyt rakenteemme tukevat naisten kotiin jäämistä, naisten heikompaa asemaa työmarkkinoilla sekä naisten pienempiä eläkkeitä.

Häviäjinä ovat lopulta perheet, lapset ja yhteiskunta.

Kokoomus on sitoutunut perhevapaauudistukseen.

Esitimme vuosi sitten oman perhevapaamallin, joka antaa niin isille kuin äideillekin mahdollisuuden viettää aikaa lapsen kanssa ja antaa lisäksi äideille nykyistä paremman kannustimen palata työelämään perhevapailta.

Lisäksi malli olisi huomioinut erilaiset perheet sekä perheiden tilanteet riittävällä valinnanvapaudella ja joustoilla.

Poliittisten päättäjien on tehtävä tasa-arvoa edistäviä päätöksiä.

Perheet päättävät, miten lapsensa kasvattavat, mutta yhteiskunnan on tuettava ratkaisuja, jotka tukevat tasa-arvoa työelämässä ja samalla perheiden hyvinvointia.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok.)
Mikkeli