Puheenvuoro: Kulttuuripääkaupunki tarvitsee tekoja

Kuvataideyhdistys Ars Nova ry on vakavasti huolissaan Savonlinnan taidenäyttelytiloista – tai oikeastaan niiden puutteesta. Ympärivuotinen galleriatoiminta puuttuu kaupungista täysin. Ars Novan oma galleriatoiminta päättyi vuonna 2017. Nuo neljä vuotta osoittivat, että kysyntää gallerialle on, mutta vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys ei voi olla mittavan liiketoiminnan pyörittäjänä.

Taidelukion yhteydessä toimiva Galleria Eteinen palvelee lähinnä koulun omia tarpeita. Muutamien kahviloiden ja kirjasto Joelin tilat taas kuvataiteen harrastajia. Viime vuodet ovat siis olleet vaihtuvien taidenäyttelyjen osalta vain Savonlinnan maakuntamuseon varassa.

Tämän vuoden syksynä Riihisaari menee täydelliseen remonttiin ja suljetaan noin vuodeksi. Ars Novan mielestä museon vaihtuvien näyttelyjen osalta väistötilat tulee järjestää entisen kirjaston tiloihin Nälkälinnanmäelle. Samalla yhdistys ehdottaa, että museon vaihtuvat taidenäyttelyt siirrettäisiin pysyvästi kyseisiin tiloihin ja Riihisaari vapautettaisiin kokonaan maakuntamuseon omaan käyttöön. Maakuntamuseolla on varmasti tarvetta ottaa koko talo historiallisten näyttelyjen ja kokoelmien esittelemiseen.

Entisen kirjaston käyttöönotto taidenäyttelyjen tiloiksi olisi merkittävä kädenojennus kaupungilta seudun kuvataiteilijoille ja näyttelyvieraille. Savonlinnassa ja lähialueella asuu ja työskentelee useita kymmeniä kuvataiteen ammattilaisia. Viime vuosina kaupunkiin on muuttanut menestyneitä taiteilijoita. Taiteen tekijöitä seudulla on siis runsain mitoin, jos vain edellytykset taiteen esittämiseen saadaan kuntoon. Nyt on mahdollista luoda näyttelytila, joka palvelee kuvataiteilijoita myös kansainvälisesti.

Kaisa Harjanteen ja Maija Suurlan suunnittelema kirjastorakennus on kulttuurihistoriallisesti tärkeä 1960-luvun arkkitehtuurista. Sen avarat, monikäyttöiset ja valoisat tilat ovat omiaan erilaisten kuvataidenäyttelyjen toteuttamiselle. Savonlinnan Uusitaidemuseo -ryhmän ja Ars Nova ry:n järjestämät kesänäyttelyt ovat osoittaneet, että myös yleisöä kohde kiinnostaa. Nälkälinnanmäen näyttelytilat vahvistaisivat Savonlinnan imagoa kulttuuriystävällisenä kaupunkina, lisäisivät kaupungin matkailuvetovoimaa ja tukisivat kaikkien alueen koulujen – erityisesti – Taidelukion taidekasvatusta.

Entisen kirjaston käyttöönotto taidenäyttelyjen tiloiksi olisi merkittävä kädenojennus kaupungilta seudun kuva-taiteilijoille ja näyttelyvieraille.

Savonlinna hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Haku päättyy keväällä 2020. Euroopan kulttuuripääkaupungin valitsee eurooppalainen asiantuntijaraati. Virallisen nimeämisen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö kesällä 2021.

Savonlinna on mukana kisassa Itä-Suomen maakuntien ja niiden keskuskaupunkien yhteisenä ehdokkaana. Hakuprosessin valmistelussa ovat mukana maakuntien liitot ja Savonlinnan, Joensuun, Kuopion, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit.

Kulttuuripääkaupunkihankkeella halutaan vakiinnuttaa kulttuurin asema ja rooli osana Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien strategista kehittämistä sekä kehittää kulttuurialan, matkailun ja liike-elämän välistä yhteistyötä.

Hakemuksia arvioidaan EU-päätöksen asettamin kriteerein, joihin kuuluvat mm. kulttuurinen ja taiteellinen sisältö, toimien valikoima ja monimuotoisuus, kaupungin kulttuuristrategia, suunnitelmat kehittää kulttuurialaa ja luovia aloja, toimien laajuus ja laatu, hankkeen toteutuksen uskottavuus, osallisuus sekä hankkeen hallinto.

Hakukriteereistä käy ilmi kulttuuripääkaupungiksi pääseminen edellyttää selkeitä tekoja, joista luontevin ja helposti toteuttavin on ympärivuotisten näyttelytilojen järjestäminen Nälkälinnanmäelle Savonlinnan maakuntamuseon alaisuuteen. Ars Nova esittää, että kaupunki ryhtyisi Savonlinnan maakuntamuseon ja Savonlinnan taidelukion kanssa välittömiin toimiin Nälkälinnanmäen tilojen suunnittelun osalta. Ars Nova on tarvittaessa valmis antamaan asiantuntijatukea hankkeen suunnitteluun.

Menestystä hakemusvalmisteluun ja kaupungin päättäjille rohkeutta nähdä kuvataide kaupungin kulttuuritarjontaa vahvistavana ja matkailustrategiaa tukevana osana, joka kaipaa nyt todella ripeästi kehittämistä.

Ars Nova ry:n hallituksen puolesta
Katriina Kaija
Puheenjohtaja