Puheenvuoro: Fysioterapeutin ammatti muuttuu ja suosio säilyy — Koulutusta annettu Savonlinnassa jo 35 vuotta

Korkeakoulujen lukuvuoden alkaessa Itä-Savo uutisoi (23.8.) koulutusten vetovoiman haasteista Savonlinnassa. Haasteiden lisäksi on hyvä huomata myös onnistumiset. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Savonlinnan kampuksella Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikössä on tänä syksynä syytä juhlaan, kun fysioterapeuttikoulutus Savonlinnassa täyttää 35 vuotta.

Fysioterapeuttikoulutus on vuosi vuoden jälkeen yksi suosituimpia koulutuksia ammattikorkeakouluissa. Savonlinnassa fysioterapeuttikoulutukseen oli vuoden 2018 syksyllä 274 hakijaa kun aloituspaikkoja oli 28. Fysioterapeuttikoulutuksen hakijamäärät näinkin pienessä itäsuomalaisessa kaupungissa osoittavat, että koulutusta arvostetaan ja ammatti on suosittu.

Vuonna 2018 Suomen Kuvalehti selvitti ammattien arvostusta. Sen mukaan fysioterapeutin ammatti kuului niihin ammatteihin, joiden arvostus on jopa noususuunnassa.

Fysioterapeutin ammatin arvostus ei ole ihme. Kuntoutusalan suurimpana ammattiryhmänä fysioterapeutin osaamista tarvitaan erilaisten sairauksien ja vammojen kuntoutuksessa sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisessä kaikissa ikäryhmissä. Tämä on otettu huomioon eri puolella Suomea sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan yksiköissä, joissa vaikkapa kotikuntoutukseen on palkattu lisää fysioterapeutteja ikääntyvän väestön kotona pärjäämisen tueksi.

Fysioterapian merkitys on tunnistettu myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, joka hallitusohjelmassakin on painopisteenä. Edelläkävijäkunnat ovat palkanneet fysioterapeutteja kouluihin varmistamaan, että lasten toimintakyvyn edistämiseksi tehdään kaikki voitava jo kouluaikana.

Savonlinnassa fysioterapeuttikoulutukseen oli vuoden 2018 syksyllä 274 hakijaa kun aloituspaikkoja oli 28.

Fysioterapeutin ammatti ja työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Koulutus on ketterästi vastannut työelämän tarpeeseen. Avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus tarjoavat fysioterapian asiantuntijaosaamista syventäviä lyhytkursseja, ja Savonlinnassa on tuotettu valtakunnallisen verkoston yhteistyönä mm. moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus työelämän toimintamalleja uudistamaan. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon on Savonlinnassa suorittanut iso joukko fysioterapeutteja tavoitteenaan alan jatkuva kehittäminen.

Fysioterapeuttikoulutus on vahvasti mukana myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutusta on Savonlinnan seudulla kehitetty parin vuosikymmenen ajan. Sen myötä on tuotettu täydennyskoulutustarjontaa ja näkyvyyttä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tutkimustoimintaa edistävät nyt mahdollisuudet Xamkin Saimaa Stadiumin tutkimusyksikössä ja Savonlinnan kampukselle rakentuvassa toimintakykylaboratoriossa.

Savonlinnalaisille fysioterapeuttikoulutus näkyy opiskelijoiden osallistumisena järjestöjen, liikuntaryhmien, koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminnassa sekä työelämäharjoitteluissa alan yrityksissä ja yksiköissä.

Savonlinnan fysioterapeuttikoulutus käynnistyi vuonna 1984 Savonlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksessa, siirtyi Mikkelin ammattikorkeakouluun 1997 ja vuoden 2017 alussa osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua. Juhlaseminaari ja iltagaala kokoavat syyskuun lopulla Savonlinnan kampukselle koulutuksen entisiä opettajia, opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja tukijoita yhteiseen ja iloiseen juhlaan, johon on erinomainen syy.

Merja A.T. Reunanen
Yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
Savonlinnan kampus