Puheenvuoro: Pormestarimallista olisi hyötyä kaikenkokoisille kunnille

Pormestarimalli on ollut kunnille vaihtoehtona vuodesta 2006 alkaen. Tällä hetkellä pormestarimallin on päättänyt valita alle kymmenen kuntaa Suomessa, pienimpänä vajaan kolmen tuhannen asukkaan Puolanka, isoina Helsinki ja Tampere.

Ajatuspaja Vision selvityksen mukaan pormestarimalli on rehellinen, avoin ja kansanvaltainen järjestelmä. Demokratian ja läpinäkyvyyden lisäämisen ohella sillä katsotaan olevan merkitystä kunnan julkisuuskuvalle.

Kunnissa yleinen ongelma on, että virkoja täyttäessään luottamushenkilöt valitsevat johtajat näennäisen puolueettomasti, ja kuitenkin todellisuudessa valintaan vaikuttaa puoluekirja.

Erityisesti ongelma korostuu kunnan johtavan viranhaltijan – kunnanjohtajan – kohdalla – tehty valinta lukitsee poliittisen ilmapiirin vuosiksi. Mikäli kuitenkin kuntalaiset äänestävät vaaleissa muutoksen puolesta, ei mitään välttämättä muutu, sillä kunnanjohtaja voi yksin suurelta osalta vaikuttaa tai olla vaikuttamatta kunnan suuntaan.

Pormestarimalli tuo näennäisdemokratiaan selkeän ratkaisun, pormestari valitaan määräajaksi ja tehtävä on katkolla vaaleissa. Ratkaisu on reilu, demokraattinen ja tasa-arvoinen.

Pormestarimalli tuo näennäisdemokratiaan selkeän ratkaisun, pormestari valitaan määräajaksi ja tehtävä on katkolla vaaleissa.

Kunnallisen demokratian tarve korostuu kunnan visiota ja strategiaa luotaessa sekä toteutettaessa. Kunnanjohtajamallissa ongelmana voi olla, että kunnanjohtaja ei omaksu yhdessä luotua strategiaa ja sen takana olevia arvoja, vaan päättää asioista henkilökohtaisesti. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on, kun kuntavaaleissa ehdokkaat ovat äänestäjille annetuin lupauksin sitoutuneet koulujen ylläpitoon tai kunnan virkojen määräaikaisuuksien vähentämiseen, mutta kunnanjohtaja ei voi hyväksyä näitä linjauksia.

Kunnanjohtajan viranhoito on myös muuttunut, esimerkiksi taitava sosiaalisen median käyttö korostuu, useat kunnanjohtajat pitävät yhteyttä kuntalaisiin sosiaalisen median mahdollistamin keinoin. Voi myös käydä niin, että kunnanjohtaja, lainmukaisesta nuhteettomuudestaan huolimatta, ei enää kuntalaisten silmissä ole se henkilö, jonka kuntalaiset kokevat omien arvojensa mukaiseksi keulakuvaksi.

Pormestarimallista löytyy paljon tietoa ja lisäksi sen käyttöön ottaneiden kuntien luottamushenkilöiltä on kuulunut suosituksia vaihtoehdosta. Varmasti vastakkaisiakin näkemyksiä löytyy, sillä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan eteneminen ei ole kaikkien tavoitteissa. Ajatuspaja Vision selvitys tuo esille pormestarimallin eduista, että siinä strategiset linjaukset läpäisevät koko kuntahallinnon, poukkoileva päätöksenteko vähenee ja päätösten läpivienti nopeutuu.

Samalla politiikasta ja kuntajohtamisesta tulee johdonmukaisempaa ja kiinnostavampaa. Myös aloitteita pormestarimallin selvittämisestä on tehty viimeisten vuosien aikana, olisikin syytä yhä useammassa kunnassa nostaa pormestarimalli keskusteluun.

Heikki Härkönen
Yrittäjä, Savonlinnan kh:n varajäsen (vihr.) ja
Etelä-Savon yrittäjien yksinyrittäjävaliokunnan varapuheenjohtaja