Puheenvuoro: Matkailun osaamiskeskusohjelma ja matkailututkimuksen yliopisto Savonlinnaan

Pääministeri Rinteen hallitus lupasi tiedotustilaisuudessaan 6.6.2019 tukipakettia Savonlinnaan sen kokemien ankarien menetysten johdosta. Itä-Suomen yliopiston keskitettyä yliopistotoiminnat Savonlinnasta Joensuuhun, Savonlinna on menettänyt viime vuosina yhteensä lähes 1 500 yliopisto-opiskelijaa ja –asiantuntijaa. Aluetutkija Timo Aron mukaan (YLE 11.4.2016) tämä on laajamittaisin ja ankarin julkisen vallan isku yhtä aluetta kohtaan itsenäisen Suomen historiassa.

Kauppalehden uutisten päätoimittaja Janne Pöysti (KL 11.6) ehdotti matkailun tutkimukseen keskittyvän yliopiston perustamista Savonlinnaan. Järvi-Suomen matkailusta on tavoiteltu aiemmin talvisesonkipainotteisen Lapin matkailun kaltaista kesäajan matkailukohdetta. Erillisen osaamiskeskusohjelman sekä matkailun yliopistotoimintojen kehittämisen avulla Järvi-Suomen matkailu voisi nousta Lapin matkailun kaltaiseksi ilmiöksi.

Savonlinna on Järvi-Suomen suurimman vesistön, Saimaan ytimessä. Kaikkiaan Savonlinnan alue muodostaa yhden maamme merkittävimmistä ja vetovoimaisimmista matkailukohteista. Saimaa ja Päijänne ovat Suomen suurimmat järvet sekä Savonlinnan oopperajuhlat ja Jyväskylän MM-ajot Suomen kansainvälisesti tunnetuimmat kesätapahtumat.

Järvi-Suomen matkailun osaamiskeskusohjelman luontevan ytimen muodostaisi itsenäinen, matkailun tutkimukseen, tuotekehitykseen, koulutukseen ja sen kestävään kehittämiseen keskittyvä, verkostomaisesti toimiva matkailuyliopisto Savonlinnassa.

Savonlinnan alueen, Etelä-Savon maakunnan ja maamme hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Järvi-Suomen matkailun osaamiskeskus-ohjelman rakentamiseksi.

Savonlinnassa sijaitsi vuosikymmeniä valtakunnallinen Matkailualan verkostoyliopisto, joka oli kansainvälisesti tunnettu laadukkaana ja tuottavana akateemisena yhteisönä sekä ainutlaatuisena yliopistoinnovaationa. Verkostoyliopisto toimi yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa hyödyntäen niiden tutkimusosaamista sekä olemassa olevia koulutuksia. Kansainvälistä matkailualan toimintaa vahvistivat lähes 350 opiskelijan Kansainvälisen viestinnän laitos sekä 800 opiskelijan Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Itä-Suomen yliopiston keskittämistoimien myötä myös matkailualan verkostoyliopisto lakkautettiin ja sen rippeet siirrettiin Joensuuhun.

Savonlinnan alueen, Etelä-Savon maakunnan ja maamme hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Järvi-Suomen matkailun osaamiskeskusohjelman rakentamiseksi ja sitä tukevan uudenlaisen matkailualan yliopiston käynnistämiseksi Savonlinnassa. Yli 15 miljardin euron, yli 30 000 yrityksen ja 140 000 työntekijän matkailuelinkeinon toimialalla toimintaan tarvittava 2—3 miljoonan euron summa on vaatimaton, mutta sen vaikutukset vetovoimaa kasvattavassa Suomen matkailussa voisivat olla todella merkittäviä.

Matkailuun liittyy jo nyt myös merkittäviä sosiaalisia sekä ympäristöön liittyviä ongelmia, jotka näyttävät vain korostuvan tulevaisuudessa. Niiden hallinta sekä kestävän matkailun edistäminen sekä paikallisella että globaalilla tasolla tarvitsevat tuekseen monitieteistä, matkailututkimukseen keskittynyttä yliopistoa.

Jorma Enkenberg
Professori emeritus,
Etelä-Savon Tiedeseuran ry:n puheenjohtaja