Puheenvuoro: Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsevat aluekehitysvaransa

Keskustelu EU:n aluetukien jakamisesta maakuntien kesken viriää jälleen uuden ohjelmakauden lähestyessä.

On kuultu puheenvuoroja ja vaatimuksia, joissa Etelä- ja Länsi-Suomen rahoitusta tulisi jatkossa kasvattaa Itä- ja Pohjois-Suomen kustannuksella.

Itä- ja Pohjois-Suomi tienaavat noin kaksi kolmasosaa Suomen EU-aluetuista, sillä näillä alueilla on EU:n aluepolitiikassa erityisasema harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien tuomien kasvuhaittojen vuoksi.

Onkin valitettavaa, että julkisessa keskustelussa on unohtunut EU:n aluetukien tarkoitusperä. EU:n rakennerahastot perustettiin yli 30 vuotta sitten tavoitteena vähentää alueiden välisiä kehityseroja ja vähiten kehittyneiden alueiden syrjäytyneisyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomi tulevat kiistatta muuta maatamme jäljessä esimerkiksi työvoiman osallisuudessa, alueelle suuntautuvassa innovaatiorahoituksessa ja väestönkehityksessä mitattuna. Tästä syystä on täysin perusteltua ja EU:n aluepolitiikan hengen mukaista, että valtaosa tuista kohdistetaan näille alueille.

EU-komission vuosi sitten julkaisema monivuotinen budjettiesitys on Suomen kannalta rohkaiseva, sillä luvassa on noin 100 miljoonaa euroa lisää alueiden kehittämiseen vuosille 2021—2027.

Tämä lupaa kaikille maakunnille hyvää.

On kansallisesti päätettävissä, kuinka EU:n aluetuet lopulta jaetaan maakuntien kesken.

Uudelleenjakoa vaatineet ovat vedonneet muun muassa siihen, että Itä- ja Pohjois-Suomi ovat viime vuosina kuroneet umpeen kehityseroja muuhun maahan verrattuna.

Tämä on totta ja hyvä uutinen, mutta samalla myös osoitus siitä, kuinka tärkeä merkitys EU:n aluetuilla on näiden alueiden kehitykselle.

Tällä hetkellä kansalliset rahoitusinstrumentit kohdistuvat jo nyt enemmän Etelä-Suomeen. Myös niiden jakoa täytyy tarkastella uudelleen, jos aluekehitysvaroja ryhdytään jakamaan kansallisesti uusin painotuksin. Koko Suomen voimavarat on hyödynnettävä.

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./Renew Europe)

Pielavesi